Hem

Personliga året 2

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569359, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond

Personliga året 2

Alias: personliga året 2

normal

Personliga året 2

Det här årets kännetecken är samarbete och tålamod. Det gäller att ligga lågt och ha tålamod och kunna samarbeta, alltså inte så mycket ett år för handling och initiativ. Bli därför inte otålig om saker och ting inte utvecklas i den takt eller på det sätt du förväntat dig.
Betoningen ligger här på samförstånd och harmoniska relationer och en villighet att dela med sig när så behövs. Mycket beror nu på dig. Känslor är viktiga men du måste blanda dem med logik så att de inte utmanar dig.
Under året kan mycket aktiveras eller aktualiseras som legat under ytan. Under vårvintern kommer viktiga personer och händelser att dyka upp för din egen utveckling. Var vänlig och diplomatisk. Från augusti och framåt bör dina förhoppningar bära frukt om du handlat klokt.