Hem

Livsväg 5

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569337, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond

Livsväg 5

Alias: livsväg 5

normal

Livsväg 5

Nyckelord:
Frihet, mänsklighet, livslust, förändring, kommunikation, utveckling.

Väg:
Du älskar förändringar och är beredd på att kasta dig in i nya saker med stor entusiasm. Livet är fullt av lärdomsmöjligheter genom möten med andra, och yttre händelser, kanske resor. Du undviker att ha förutfattade meningar om andra och försöker i stället att se det positiva i alla du möter.
Ordet kommunikation bildar nog en röd tråd genom ditt liv. Du är snabbtänkt och har troligen en god analytisk förmåga. Här finns ett drag av äventyr och ett behov av att känna dig fri. Det krävs balans och förstående för andra.
Ditt goda humör motiverar ofta andra människor och detta medverkar till att du många gånger står i centrum när du träffar dina vänner. Du avskyr bråk och gräl och föredrar att diskutera för att lösa en konflikt.
Brist på tålamod kan ligga dig till last och om du inte känner dig tillfreds med dig själv kan du lättare än andra fastna i något missbruk. Lever, galla och vänstra kroppshalvan kan vara utsatta. Överaktivitet, rastlöshet och viss frustration kan ge nervösa spänningar. Försök vila och meditera eller att slappna av på det sätt du kan.

Öppna verksamhetsfält:
Publik verksamhet, kommunikation, resor, politik, distribution, författande och obanade fält.

Symbolisk samhörighet:
Färg: Turkos.
Form: Femstjärnan.
Rörelse: Som vinden.
Ton: G.
Planet: Merkurius.
Siffra: 5.
Instrument: Trumpet.
Sten: Turkos.
Element: Luft.