Hem

Personliga året 1

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569357, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond

Personliga året 1

Alias: personliga året 1

normal

Personliga året 1

Det här årets kännetecken är förändring. Att starta någonting nytt, att göra något åt sin nuvarande situation, att ta itu med någonting och gå vidare. Ett visst nytänkande är på sin plats.
Här finns många beslut att fatta och det är viktigt att aktivt ta del i det man önskar. Det behöver inte nödvändigtvis vara några stora förändringar men året ger en knuff framåt som du bör vara medveten om.
Försök att känna efter vad du strävar emot, livet testar nu din viljekraft. Det kan öppnas nya arbetsmässiga möjligheter, bostadsbyten etc. eller liknande synliga resultat. Det är viktigt att kunna se möjligheterna och att samtidigt inte vara alltför impulsiv.
Hur du upplever ettans år beror naturligtvis väldigt mycket på vilken personlighet du har. Under våren kan det vara bra att se om hälsan. En viss konstruktivitet i livsföringen kan vara nödvändig. April är ofta en förändringsmånad. Maj kan upplevas som känslomässigt jobbig. Från och med september och framåt gäller det att ta tag i de möjligheter som väntar.