Hem

Livsväg 2

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 569325, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Reymond

Livsväg 2

Alias: livsväg 2

normal

Livsväg 2

Nyckelord:
Diplomati, samarbete, följsamhet, harmoni, relationer, anpassning.

Väg:
Du är lätt att ha att göra med och är bra på att inspirera andra och att ge goda råd. Du gillar att jobba i grupp och är mycket diplomatisk, kanske för diplomatisk ibland och kan därför ha svårt att fatta egna beslut.
Samtidigt som du kan vara lite blyg så är du artig och värderar även den egenskapen hos andra. Du söker höga ideal och kan attraheras av starka personligheter. Se till att du inte blir utnyttjad.

Öva upp din känslighet för att handskas med konflikter och disharmoni så att det inte leder till överkänslighet och osäkerhet med rädsla som följd.

Musik är antagligen något som du är intresserad av, troligtvis är du mycket musikalisk och har en osviklig rytmkänsla. Nervsystemet och solarplexus kan vara utsatta. Eftersom din känslighet inför omgivningen är stor bör du skapa dig en harmonisk hemmiljö där du kan hämta vila och ”näring” ifrån.

Öppna verksamhetsfält:
Detaljsamlande, sorterande, administration, politik, finanser, medicin, och musik.

Symbolisk samhörighet:
Färg: Orange.
Form: Rektangel.
Rörelse: Pulserande utåt.
Ton: D.
Planet: Månen.
Siffra: 2.
Instrument: Gitarr.
Sten: Korall.
Element: Vatten.