Hem

Den matematiska nyckeln till Guds namn Facklitteratur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 588147, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
är Facklitteratur
Behandlar Den monoteistiska guden, Egypten, Matematik och Pyramider
Publicerad år 2005
ISBN 9187526336
sidantal 331
Av Peter Caspersson
Publicerad av Linnaeus Förlag

I samband med ett matematiskt studium av Egyptens pyramider framträder Guds namn på ett helt oväntat sätt.

Alias: den matematiska nyckeln till guds namn

normal
Gudsnamnbild
Bild av bokens framsida.

Gåtan med Guds namn kan vara löst!

Guds namn i Bibeln har i alla tider förbryllat nänniskor. I samband med ett matematiskt studium av Egyptens pyramider framträder dock Guds namn på ett helt oväntat sätt.

Ursprungstexten till Gamla Testamentet är skriven på hebreiska som även har siffervärden på sina bokstäver. Tolkas tecknen i Guds namn som siffror visar de sig sammanfatta matematiken bakom pyramiderna.

Genom att följa grundtanken bakom pyramiderna - uppståndelsetanken - kunde upptäckten göras. Stora pyramiden i Egypten är byggd efter gyllene snittet. Gyllene snitet har egenskapen att återuppstå via en enkel operation kallade invertering.

Genom att utnyttja denna uppståndelseegenskap hos gyllene snittet kan fyra talserier tas fram. Dessa talserier uppvisar mönster bland talen. Dessutom finns ett för ögat dolt mönster som framträder först när talsumman för talserierna beräknas.

Det är i detta mönster som forntidens stora hemlighet legat oupptäckt i snart 5000 år.