Hem

Ufo sett från flygplan

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 513, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/ufo/flygplan.html
är Upplevbart

Alias: ufo sett från flygplan

normal

Den här bilden är tagen inifrån ett SAS-plan. Pilen pekar på ett föremål som sag ut att följa flygplanet en stund tills det försvann lika oförklarligt som det dykt upp. Det sag glödande ut, ungefär som solen. Man kunde konstatera att det inte rörde sig om någon reflex i glasrutorna.

Det glödande föremålet var en bisol (vädersol). Det är en bild av solen som uppstår genom att ljus fran solen bryts och reflekteras i fallande iskristaller i luften.

För att detta fenomen ska uppsta krävs speciella förhallanden i atmosfären. Iskristallerna ska helst ha bildats langsamt, sa att de blir regelbundna och likformiga. Vidare bör det vara vindstilla, så att kristallerna lägger sig i samma riktning (nämligen i den riktning som ger störst luftmotstånd vid fallet).

Bilden nedan visar två bisolar som sågs på himlen i Nürnberg i april 1583. På bilden ser man också tre ringar (solgårdar), som uppkommit på samma sätt som bisolarna.

I gamla tider tolkades bisolar som järtecken, dvs som förebud om kommande stora händelser. Kometer brukade också tolkas som järtecken. Numera ger både bisolar och kometer upphov till ufo-rapporter. Nu liksom förr är människor benägna att sammanföra oförklarade himlafenomen till en och samma kategori och ge dem en enhetlig förklaring.