Hem

Likheten mellan NDE och tillstånd orsakade av droger

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 741, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/nde/droger.html

Liknar NDE de tillstånd man kan uppnå med hallucinogena droger?

Alias: likheten mellan nde och tillstånd orsakade av droger

normal

Vid svåra skador och kritiska sjukdomsfaser drabbas hjärnan ofta av syrebrist. Detta tillstånd ger upphov till hallucinationer.

Noggranna jämförelser har visat att nära-döden-upplevelser är mycket lika de hallucinationer som framkallas av droger. Ljusfenomenen, känslan av att sväva och färden genom en tunnel är lika typiska för droghallucinationer som för upplevelser nära döden. En viktig orsak till missbruket av hallucinationsframkallande droger är att de kan ge upplevelser av frid, lycka och tidlöshet - alldeles som nära-döden-upplevelser.

Vid båda sorternas hallucinationer är det vanligt att man ser sig själv utifrån, som om man hade ett öga uppe i luften ovanför den egna kroppen. Denna upplevelse har i båda fallen ofta tolkats som att själen lämnat kroppen.

Försök att se för ditt inre öga den senaste gången du simmade! Förmodligen ser du då dig själv utifran. Detta lilla tankeexperiment visar att vi har lätt för att föreställa oss själva utifrån. Det har vi också när vi hallucinerar.

Varken nära-döden-upplevelser eller drogupplevelser kan alltsa tas som bevis för att själen har lämnat kroppen för en stund.

Referenser


normal

Melvin Morse visar (i boken Närmare Ljuset) att det inte kan vara droger som utlöser och skapar dessa upplevelser. I en stort och mycket noggrant upplagd undersökning samlade han ihop c:a 150 barn som alla varit mycket svårt sjuka, dock utan att vara nära döden, och som fått alla de droger och läkemedel som har påståtts kunna framkalla hallucinationer och näradödenupplevelser.

Dessa barn intervjuades, då de tillfrisknat, om sina upplevelser medan de varit som svårast sjuka. Intervjuerna utfördes enligt ett noggrant formulär som skulle utesluta att barnen kunde ledas att medge upplevelser som de inte haft. Bland dessa 150 barn, som inte varit nära att , fick inte Morse fram en enda upplevelse som kunde betraktas som en nära-dödenupplevelse. Till yttermera visso fanns bland dessa barn några som genomgått hypnos just för att kunna föreställa sig att de flög iväg från den smärtsamma och skrämmande situationen under intensivvården till en plats där de kunde känna sig tryggare. Detta skall jämföras med tio barn som alla haft hjärtstille-stånd och som blivit föremål för återupplivningsåtgärder. Samtliga dessa senare barn berättade om åtminstone något moment som klart kunde klassas som en näradödenupplevelse.