Hem

Ea Babylonsk gudom

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 648338, v2 - Status: normal.
är Babylonsk gudom

Mesopotamisk visdomsgud som spelat roll vid skapandet av de första människorna

Alias: ea

normal

Ea är den babyloniska gud som härskar över sötvattnet och dess befruktande krafter. Han är välvillig och fredsälskande men kan också driva gäck.
Bland hans funktioner ingick skydd av de sköna konsterna.

Eas tempel låg i Eridu vid Persiska viken.