Hem

Enhörning Naturväsen, Mytologiskt djur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 98, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fredrik
Denna text är importerad från /old/psi/enhoerning.html
är Upplevbart , Trobart , Naturväsen och Mytologiskt djur
Källa Skeptical Inquirer (Kendrick Frazier (1984) 8(3):207-208: The Unicorn and the Media II) , Skeptical Inquirer (Tony Pasquarello (1984) 8(3):207: The Unicorn and the Media I) , Berömda vidunder (Bengt Sjögren (1980) s 12-28) , Dagens Nyheter (Kurt Mälarstedt (1985) 23/5 s C19 (ger ingen förklaring): Hur man gör enhörningar) och Overtro og troldom IV, De magiske kræfter (Alfred Lehmann (1968) s 71-73)

Enhörning är en mytologisk varelse som ofta framställs som symbol för renhet och ljus, med horn som kan användas som både vapen och för helande syften.

Alias: enhörningen

normal

En bild från en medeltida handskrift visar en enhörning, ett djur som ser ut som en häst med ett spiralvridet horn i pannan. Ännu på 1700-talet saluförde apoteken runtom i Europa enhörningspulver till höga priser. Enhörningshorn ansags hjälpa mot bl a gikt och epilepsi. De ansågs också skydda mot förgiftningar.

Någon enhörning har aldrig uppvisats. Ända har enhörningshorn funnits att köpa. De var raka och spiralformade, och kunde vara upp till 3 meter långa.

Den norske kungen Sigurd Jórsalafare uppges ha heft med sig ett sådant enhörningshorn på sitt korstag till Palestina år 1107. Under hela den tid då enhörningshorn fanns att köpa kom de främst från de nordiska länderna.

Enhörningshornen kom i själva verket från en val, nämligen narvalen som håller till i vattnen närmast nordpolen. Hannarna her en lång spiralvriden stöttand som utvecklas från en av de vänstra övre framtänderna. (Av allt att döma används stättanden i hannarnas strider om honorna inför parningen.)

Den flandriske geografen Gerhardus Mercator (1512-1594) kom på hemligheten med enhörningshornen. Han skrev att de var tänder från en fisk. Detta avslöjande trängde igenom allt mer, och enhörningshornen blev sa svårsålda att det pa 1700-talet inte längre var lönt att jaga de svårfangade narvalarna.

Den 8 november 1983 gav den amerikanska tidningen Washington Post stort utrymme åt en enhörning som hade siktats i en nationalpark i närheten. Man återgav ett fotografi som var taget av en av de två män som hade sett djuret. Den 12 november återkom tidningen till fallet, och erkände att man blivit lurad. Enhörningen var en häst med peruk och löshorn.

År 1985 åkte en amerikansk cirkus runt och visade upp tre enhörningar. Djuren var i själva verket getter som hade utsatts för en kirurgisk operation vid späd ålder. Hornen hade flyttats samman till huvudets mitt, med påföljd att det växte fram ett enda horn i mitten i stället för ett vid vardera sidan.

normal

Det verkar finnas olika sorters enhörningar.
En sort beskrivs som en varelse med hjortben, lejonsvans och getskägg.
När denna varelse går, lämnar den hjärtformade hovavtryck.
En annan beskrivs som en väldigt vacker häst.
Gemensamt är att dom är vita, och har ett spiralvridet horn i pannan.

Hornet

Uppgifter om längden på hornet varierar.
Allt från någon decimeter, till flera meter.
Detta horn sägs vara magiskt.
Om man sänker ner det i en sur sjö, blir sjön bra igen.
Men om man gör en bägare av hornet, kan ägaren till detta dricka gift ur det, utan att det händer något.

Problemet är att få tag på ett sådant horn.
Det är bara en oskuldsfull jungfru som kan fånga en enhörnig.
Hon måste dessutom vara helt själv.
Och det är bara bra, för en oskulsfull jungfru gör väl ingen enhörning något ont!
En enhörning lever i flera hundra år, så det blir en vän för livet!

normal

Enhörningen är troligen det mest mystiska av alla legenddjur. Vita som snö och rena som änglar är de symbolen för godhet. De är också fruktade för sin förmåga att slåss mot det onda.

En enhörning ser ut som en högrest vit hingst, med ett spiralvridet gyllene horn mitt i pannan. Hovarna är även de svagt gyllene. Tänderna är vita och perfekta.

Enhörningar är fruktansvärt stolta och mycket skygga. De är enstöriga och undviker att komma nära människor och andra intelligenta varelser. Våldsamma varelser och varelser som är skapade av makter som är fiender till Moder Jord är enhörningarnas dödsfiender, och enhörningar anfaller dessa med ett dödsföraktande raseri om de kommer i närheten. Om den förföljs av vänligt sinnade varelser flyr den så länge den kan. Bara om den trängs in i ett hörn anfaller den.

Endast om en godhjärtad, ren och oskuldsfull jungfru närmar sig finns möjligheten att den låter henne komma i närheten. Det kan i så fall även hända att den låter sig charmas av henne, och förblir hennes tjänare och riddjur, så länge som hon förblir ren och godhjärtad, och inte låter en man komma henne in på livet.

Enhörningar är immuna mot alla gifter. Om en enhörning vidrör en vänligt inställd varelse med sitt horn läker beröringen. Den upptäcker också telepatiskt alla varelser som är fientligt inställda mot den och dess härskarinna. Enhörningar är intelligenta och kommunicerar telepatiskt med sina vänner på upp till 100 meters avstånd.


normal

Enhörningen är troligen det mest mystiska av alla legenddjur. Vita som snö och rena som änglar är de symbolen för godhet. De är också fruktade för sin förmåga att slåss mot det onda.

En enhörning ser ut som en högrest vit hingst, med ett spiralvridet gyllene horn mitt i pannan. Hovarna är även de svagt gyllene. Tänderna är vita och perfekta.

Enhörningar är fruktansvärt stolta och mycket skygga. De är enstöriga och undviker att komma nära människor och andra intelligenta varelser. Våldsamma varelser och varelser som är skapade av makter som är fiender till Moder Jord är enhörningarnas dödsfiender, och enhörningar anfaller dessa med ett dödsföraktande raseri om de kommer i närheten. Om den förföljs av vänligt sinnade varelser flyr den så länge den kan. Bara om den trängs in i ett hörn anfaller den.

Endast om en godhjärtad, ren och oskuldsfull jungfru närmar sig finns möjligheten att den låter henne komma i närheten. Det kan i så fall även hända att den låter sig charmas av henne, och förblir hennes tjänare och riddjur, så länge som hon förblir ren och godhjärtad, och inte låter en man komma henne in på livet.

Enhörningar är immuna mot alla gifter. Om en enhörning vidrör en vänligt inställd varelse med sitt horn läker beröringen. Den upptäcker också telepatiskt alla varelser som är fientligt inställda mot den och dess härskarinna. Enhörningar är intelligenta och kommunicerar telepatiskt med sina vänner på upp till 100 meters avstånd.