Hem

Eldsprutande människor Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 89, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/eldsprutande_maenniskor.html
är en sorts Person

Det märkliga med Eunus var att när han talade, vällde det fram gnistor och eldslagor ur hans mun.

Alias: bar kochba, eldsprutande människor och eunus

normal

Åren 136-132 f Kr ägde ett av historiens största slavuppror rum på Sicilien. Det leddes av slaven Eunus, som lät sig utropas till kung under namnet Antiochus.

Det märkliga med Eunus var att när han talade, vällde det fram gnistor och eldslagor ur hans mun. Han framställde sig som om han hade en särskild sorts kallelse. Det eldfängda talet bidrog till hans framgång.

Messiaskandidaten Bar Kochba ledde det ödesdigra uppror på 130-talet e Kr som ledde till judarnas förvisning från Palestina. Han hade samma märkliga egenskaper som Eunus. Aven när han talade stod det gnistor och lågor ur munnen.

De båda folkledarna hade i munnen ett nötskal, som de hade perforerat i bada ändar och placerat ett brinnande ämne i. Samma metod förekom som marknadsspektakel på 1700-talet. Tricket är farligt eftersom man kan skada sig om man rakar andas in genom munnen i stället för näsan.

Under 1800-talet utvecklades denna metod vidare, och det moderna eldslukeriet uppstod. Moderna eldslukare tar en klunk fotogen eller rödsprit i munnen och sprutar ut vätskan mot en brinnande fackla. På det sättet åstadkommer de betydligt större eldslågor än Eunus och Bar Kochba, men de kan knappast göra troligt att de fatt sin eldövernaturlig väg.

Moderna eldslukare utsätter sig också för risker. Om vätskan kommer ned i lungorna kan den ge en svårartad lunginflammation.


normal

Varning

Idag använder eldslukare oftast inte nämnda bränslen pga deras giftiga och ostabila egenskaper.

Man ska bli upplärd av en proffesionell eldblåsare för att det ska vara acceptabel säkerhetsnivå. Standardbränslet som oftast används är mycket svårt att tända i flytande form. När bränslet blandas med luft, dvs, blir en dimma, då blir det dock mycket brännbart. Detta är en stor anledning till att detta bränsle används, för man får mycket större kontroll på att elden inte sprider sig till spillda pölar. Dessutom är standardbränslet mycket mindre giftigt än fotogen och rödsprit.