Hem

Djur-telepati

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 963, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: wilda
Denna text är importerad från /old/psi/djur/telepati.html
är Praktiserbart och Upplevbart

Omkring år 1910 förbluffades världen av den tyske hästen Hans (bilden), som både kunde stava och räkna.

Alias: tankeläsande hästar

normal

Tankeläsande hästar

Omkring år 1910 förbluffades världen av den tyske hästen Hans (bilden), som både kunde stava och räkna. Siffror och bokstäver pekades ut pa en tavla framför honom, och han angav svaren genom att stampa olika antal gånger med höger framhov. Han fick manga efterföljare.

Kring julen 1927 undersöktes en annan häst, Lady, av Joseph B Rhine som brukar räknas som en av 1900-talets allra främsta parapsykologer. Lady fick peka med nosen pa byggklossar med bokstäver och på skyltar med siffror. Hon stavade med lätthet fram ord och siffror som någon närvarande tänkte pa. Det förekom ocksa att spelare fragade henne till rads om vilka kapplöpningshästar de skulle satsa sina pengar pa.

Som varje cirkusdressör kan berätta är det möjligt att lära djur att reagera på tecken som är sa sma att de är mycket svåra att upptäcka för en människa som inte vet vad hon ska leta efter. Knäppandet av två naglar mot varandra kan vara en sådan signal; ett annat exempel är det ljud som uppstar da man snabbt drar in luft genom näsan. År 1805 kom det ut en bok där den sistnämnda metoden rekommenderades för att träna grisar till tankeläsare.

Man kan ge signaler till ett djur utan att vara medveten om att man gör det. En hundägare som gett hunden uppgiften 7+5 ändrar förmodligen ansiktsuttryck när hunden har skällt tolv ganger, och detta kan vara tillräckligt för att hunden ska veta när den ska sluta. Det kan t o m hända att hunden lär sig hjälpligt att se denna skillnad på främmande personer.

Hästen Hans avslöjades av psykologen Oskar Pfungst, som upptäckte att den stackars hästen helt förlorade sin förmåga att svara på frågor om det inte fanns någon närvarande som visste svaret. Hästens ägare, Wilhelm von Osten, brukade luta sig framåt en aning då hästen skulle börja stampa, och bakat då den skulle sluta.

Rhine gjorde misstaget att tro att man kan hindra sig själv från att ge omedvetna signaler till djuret bara genom att bestämma sig för att inte ge nagra sadana signaler. Därför drog han den felaktiga slutsatsen att den enda kvarstaende möjligheten är då den telepatiska förklaringen, överförandet av mentalt inflytande genom en okänd process. Ingenting upptäcktes som inte stämde med denna förklaring, och ingen annan av de uppställda hypoteserna verkar hallbar med hänsyn till resultaten. Han ansåg att hästen Lady var det största som hänt sedan radion uppfanns.

Rhine kom tillbaka ett ar senare och undersökte hästen. Nu upptäckte han att hästens ägare, fru Fonda, medvetet gjorde tecken at hästen med sin käpp. Han drog emellertid inte mer långtgaende slutsatser av detta än att hästen hade förlorat sin tankeläsande förmaga. Under resten av sitt liv var Rhine övertygad om att han i sin ungdom hade undersökt en tankeläsande häst.

Manga människor har erfarenhet av att husdjur förstar oss bättre om vi talar till dem. Detta beror emellertid inte pa att de lärt sig första vart sprak. I stället beror det pa att vara andra uttrycksmedel - gester, tonfall och ansiktsuttryck - aktiveras da vi talar.