Hem

Eusapia Palladino Fuskande medium, Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1441, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/person/palladino_e.html
är Fuskande medium och Person

Andarna i de spiritistiska seansrummen har brukat visa sin närvaro inte bara genom att tala ur mediets mun, utan ocksa med en lång rad olika fysiska fenomen i seansrummets mörker.

Alias: andarna kring eusapia palladino och palladino, eusapia

normal

Andarna i de spiritistiska seansrummen har brukat visa sin närvaro inte bara genom att tala ur mediets mun, utan ocksa med en lång rad olika fysiska fenomen i seansrummets mörker.

Nagra av de mest förbluffande fysiska fenomenen skedde hos det italienska mediet Eusapia Palladino (1854-1918). Vid hennes seanser satt i regel alla deltagarna runt ett bord. Genom att röra vid varandra i cirkel kontrollerade man varandras händer och fötter. En seansdeltagare beskrev hur Palladino var kontrollerad. Själv satt han pa hennes vänstra sida.

Hennes vänstra hand höll om min hand, hennes högra hand hölls av hennes högra granne, hennes vänstra fot vilade pa min fot och hennes högra fot tryckte pa hennes andra grannes fot.

Alla andra runt seansbordet var kontrollerade pa samma sätt. Under sådan kontroll uppstod en mängd fenomen som saväl Palladino som de flesta av hennes seansdeltagare tillskrev de andar som hon kallade fram. Bord lyftes. Deltagare blev berörda av nagot som kändes som händer, och t o m kyssta. Foremal i rummet flyttades. Det ringde i klockor och spelades pa tamburiner. Allt detta gjorde Eusapia Palladino till ett av de mest uppburna medierna nagonsin.

Eusapia frigjorde händer och fötter med olika metoder. De här båda bildserierna visar hur hon använde den s k utbytesmetoden. En annan metod som hon använde var att dra ut en fot ur skon. Andra medier använde särskilt preparerade skor, som delades i tva delar om man tryckte på sulan pa ett särskilt sätt.

Palladinos arbetsmetoder avslöjades åtskilliga gånger. Hennes anhängare ansåg dock att det bara var vid vissa tillfällen som hon fuskade. I övrigt ansag de att hon framkallade äkta andar.