Hem

Fuskande medium

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 877, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/psi/fusk/medium.html

En människa som utger sig för att vara ett medium med bluffar.

Alias: fuskande medium

normal

John Beloff: Once a Cheat, Always a Cheat? Eusapia Palladino Revisited

John Beloff diskuterar frågan om det faktum att ett medium överbevisats om bedrägeri vid ett eller flera tillfällen är tillräcklig orsak för oss att anta att hon (eller han) alltid förfar bedrägligt, eller om det ar ett tillrackligt skäl för att inte studera mediet if råga. Han exemplifierar med Batcheldors tes att ju sämre observationsmöjligheterna är - ju mer paranormala blir också de fenomen som upptrader.

Hans exempel är Eusapia Palladino som gång efter annan överbevisats om bedrageri - och som gång efter annan föreföll producera akta fenomen under valkontrollerade förhållanden. Sorgligt nog börjar han beskriva hennes karriar forst från 38-årsåldern, trots att de kanske mer exotiska fenomenen började då hon var sexton år.

Beloffs väntade slutsats är emellertid att vi inte har råd att förkasta ett medium bara för att hon fuskat vid ett eller annat tillfälle. Kontrollen är forskarens sak och kanske ligger det verkligen någonting i Batcheldors tes att kontrollen först långsamt bör hårdna.

Sorgligt nog är det idag knappast möjligt att dra bestämda slutsatser om Eusapia trots att hon torde vara den verkliga förgrundsgestalten när det gäller fysiska fenomen. Men i bästa fall kan Beloffs uppsats inspirera till nya undersökningar av medier.