Hem

Spökbacken Plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 608, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/spoeke/backe.html
är Plats

Det märkliga är att bilen rullar uppför backen. Backen finns på den danska ön Bornholm och upptäcktes av en turist häromdagen.

Alias: spökbacken

normal

I juli 1975 återgav Aftonbladet den här bilden under rubriken Titta - bilen rullar uppför backen!.

Det märkliga är att bilen rullar uppför" backen. Backen finns på den danska ön Bornholm och upptäcktes av en turist häromdagen. Nu har den blivit en turistattraktion.

Är det en bluff eller ett naturfenomen? Ingen vet. Men bilen fortsätter att rulla uppför."

En likadan backe finns på Nipfjällsvägen i Idre i norra Dalarna. Den har gett upphov till tidningsrubriker som Bilar rullar uppför på fjällväg i Idre. Den här sortens spökbackar uppstar pa grund av en synvilla. Vägen lutar i själva verket nedåt. När hela landskapet sluttar åt ett och samma håll uppfattar man lätt ett avsnitt som sluttar mindre som om det sluttade åt motsatt håll.

Landskapet ser alltså ut så här, där pilen betecknar lodlinjen:

Man uppfattar emellertid landskapet på det här sättet. Samma pil betecknar fortfarande den faktiska lodlinjen:

Tyngdkraften är pålitlig. Pålitligare än vara sinnen.