Hem

Nazca Plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 247, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/nazca.html
är Plats

Ett fem kvadratmil stort ökenområde i Nazca i södra Peru är fyllt med linjer i marken, anlagda i förhistorisk tid.

Alias: nazca och rymdflygplats i nazca

normal

Ett fem kvadratmil stort ökenområde i Nazca i södra Peru är fyllt med linjer i marken, anlagda i förhistorisk tid. Utöver ca 13 000 räta linjer f_nns där nära 800 stora bilder av fåglar, spindlar, apor och andra djur. Bilderna är upp till 200 meter stora. De gar inte att se i sin helhet annat än uppifrån luften.

von Däniken anser att dessa bilder har gjorts som signaler till forntida astronauter som har landat här med sina rymdfarkoster. De kilometerlånga linjerna tvärs över slätten är enligt von Däniken landningsbanor. Den här bilden har han försett med bildtexten Gudarnas flygplats i Nazca.

De stora figurerna är gjorda av Nazcaindianerna under perioden ca 200 f Kr till 600 e Kr. Tyvärr vet man ganska litet om detta folk, och det är inte känt vilken avsikt de hade med sina jättefigurer på ökenslätten.

Att figurerna bara kan överskadas från luften behöver inte alls betyda att det fanns någon som kunde se dem från luften. Däremot kan det tyda på att Nazcafolket trodde att det fanns någon som såg dem ovanifrån. Många folk har offrat både djur och människor på högt belägna ställen där himmelsgudarna skulle se offret. Gotiska katedraler innehåller många ornament och skulpturer på platser där ingen kyrkobesökare kan se dem; de är gjorda för Guds åsyn.

De flesta av figurerna i Nazca-öknen, t ex den här apan, är gjorda i en enda linje som aldrig korsar sig själv. Flera historiker har därför spekulerat om att Nazcaindianer har gjort rituella vandringar längs linjerna i sina f_gurer.

En annan teori som har förts fram är att de långa raka linjerna på Nazcaslätten skulle ha något slags astronomisk innebörd. Detta är emellertid svårt att avgöra, eftersom det finns många linjer och eftersom vi inte vet vilka astronomiska fenomen som Nazcafolket kan ha varit intresserat av att markera ut.

Det finns alltså många äkta mysterier kring Nazcafolket och deras stora bilder på slätten. Förhoppningsvis kan fortsatt arkeologisk forskning lösa en del av dessa mysterier. Här liksom i andra fall är von Dänikens rymdfararteori en falsk förklaring som döljer de äkta mysterierna.