Hem

Eftereffekterna av en NDE

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 742, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/psi/nde/eftereffekt.html
är Upplevbart

Eftereffekterna av en NDE

Alias: eftereffekterna av en nde

normal

Den amerikanske neurologläkaren Ernst Rodin har utforskat näradödenupplevelser och bidragit till att påvisa sambandet med droghallucinationer. Han har också själv haft en näradödenupplevelse under en operation, som han kommenterar så här:

Jag hyste inte skuggan av ett tvivel att detta var döden och inte bara nära döden. Nästa händelse var min chock och yttersta förtvivlan när jag fann mig själv i en sjukhussäng med min fru stående böjd över mig. Allt jag kunde säga var: 'Låt mig , låt mig dö'...

Denna upplevelse var ett av de mest intensiva och lyckliga tillfällena i hela mitt liv, och ett kvarts sekel har varken utplånat eller försvagat den. Mot denna bakgrund är jag helt övertygad om att det är verkliga upplevelser som rapporteras i litteraturen och att de som sådana kan ha en djup påverkan på individens syn pa livets och dödens mening.

Referenser