Hem

Avgjutna andehänder

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1008, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/ande/hand.html

Flera medier bad andarna visa sin existens genom att doppa sina ansikten och händer i smält vax, så att man fick avgjutn_ngar som bevis.

Alias: avgjutna andehänder

normal

En viss misstänksamhet spred sig om att de andevarelser som gick runt i seansrummet i själva verket kunde vara mediet som klätt ut sig och lämnat kabinettet. För att vederlägga detta bad Firman och flera andra medier de andar de framkallade att doppa sina ansikten och händer i smält vax, så att man fick avgjutn_ngar som bevis.

Strax framför kabinettet placerade man en hink med smält paraffin. Under seansens gång gick en andevarelse, eller ibland flera andevarelser efter varandra, ut ur kabinettet. De doppade ansiktena eller händerna i paraffinet, och lämnade kvar avgjutningar. När seansen var avslutad och man hade tänt i rummet kunde deltagarna konstatera att avgjutningarna inte alls stämde överens med mediets ansikte och händer. Om flera andevarelser hade lämnat avgjutningar kunde man också se att de kom från olika personer.

Avgjutningarna av andehänder tillmättes särskilt stort bevisvärde. Det framstod som obegripligt hur sådana avgjutningar skulle kunna göras över en mänsklig hand. Paraffinet borde sprängas vid handleden när man drog ut handen.

Bilden är hämtad från En bok om religion, mystik och ockultism, som kom ut i Sverige år 1984. Enligt bildtexten rör det sig om en avgjutning av äkta andehänder som materialiserades i Warszawa ar 1921.

Avgjutningarna gjordes i god tid före seansen och smugglades in i seansrummet. De kunde t ex gömmas i stolssäten och under kjolar. Detta är den enkla förklaringen till att andra händer och ansikten än mediets egna kunde bli avgjutna.

För att åstadkomma avgjutningarna anlitade mediet nagon medhjälpare. Om man skulle göra en handavgjutning, började man med att raka av eventuellt har pa händerna, varefter man gned in handen i olja eller stark tvallösning. Sedan doppades handen snabbt fyra eller fem ganger i smält paraffin och fick torka emellan. Innan paraffinet stelnat helt var det tillräckligt elastiskt för att handen skulle kunna dras ut, utan att formen skadades nämnvärt. I regel behövdes ett snitt i paraffinet vid handleden, men sparet av detta kunde man helt utplana genom att smälta samman ändarna över en låga och jämna till med fingrarna.

Bilden visar trollkonstnären Harry Houdini i färd med att demonstrera offentligt hur avgjutningarna gick till. Han lade ned stor möda pa att avslöja de spiritistiska mediernas metoder.