Hem

Äktenskaplig astrologi

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 982, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Fiafia
Denna text är importerad från /old/psi/astrologi/aektenskap.html
är Trobart och Praktiserbart

Enligt den astrologiska traditionen kan man ur horoskop få vägledning om vem man bör gifta sig med.

Alias: äktenskaplig astrologi

normal

Enligt den astrologiska traditionen kan man ur horoskopvägledning om vem man bör gifta sig med. Bl a anses det lämpligt att mannens soltecken är detsamma som kvinnans måntecken. Soltecknet är det av de tolv stjärntecknen i zodiaken som solen stod i då man föddes, mantecknet är det stjärntecken som åanen stod i vid samma tillfälle.

Psykologen C G Jung samlade in horoskop för 180 äkta par från arkiven hos astrologer i Zürich, London, Rom och Wien. Det rörde sig om horoskop som ställts innan undersökningen planerades, och urvalskriteriet var att det fanns horoskop för båda makarna.

I 10 procent av äktenskapen var mannens soltecken detsamma som kvinnans måntecken. I en kontrollgrupp av slumpvis hopparade män och kvinnor var motsvarande siffra 4,6 procent. Skillnaden var statistiskt signifikant. Aven en rad andra astrologiska förutsägelser om hur äkta pars horoskop ska förhålla sig till varandra kunde bekräftas.

Jung utvidgade undersökningen i två steg, så att sammanlagt 483 äkta pars horoskop blev studerade. Det utvidgade materialet bekräftade ytterligare att gifta personers horoskop stämde överens astrologiskt oftare än vad man kan förvänta sig enligt slumpen.

Det finns en avgörande svaghet i Jungs undersökning, nämligen urvalsmetoden. Hans urval bestod av personer som båda aktivt sökt sig till en astrolog för att fa sina horoskop utställda. Man kan förvänta sig att en del sådana människor tar hänsyn till horoskopen innan de bestämmer sig för äktenskap. Att horoskopen stämmer i sådana äktenskap bevisar ju bara att det finns människor som tror på astrologin och inrättar sig efter den.

Betydligt intressantare är frågan om horoskopen stämmer också i äktenskap mellan människor utan särskilt intresse för astrologi. Ett flertal undersökningar har gjorts för att ta reda på den saken. Sammantaget ger dessa undersökningar inget stöd för något samband mellan horoskop och äktenskap.

Det finns många andra exempel på att spådomar blir självuppfyllande genom att människor tror på dem. I Japan gjordes en inflytelserik spådom inför år 1966 om att flickor som föddes det året inte skulle bli gifta. Att många människor planerade sina liv efter den spådomen framgår av det här diagrammet, som visar antalet födslar i Japan under 1960-talet.