Hem

Meditation för bättre väder

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 510, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/psi/vaeder/meditation.html

Vädret de dagar då man göt betong var genomsnittligt varmare än vädret på mellanliggande dagar. Skillnaden var statistiskt säkerställd.

Alias: meditation för bättre väder

normal

År 1982 presenterade tre amerikanska medlemmar av Transcendental Meditation (TM) en uppsats med titeln Effekter på vädret av samordnat kollektivt medvetande. De hävdade där att man kan påverka vädret genom att meditera.

Under vintern 1979 till 1980 byggde sekten en ny byggnad i Iowa. Den syns i färdigt skick på den här bilden.

Byggnadsarbetet genomfördes utan hänsyn till vädret. Så t ex göt man betong närhelst det var dags enligt byggnadsplanen och betong fanns tillgänglig. På kvällarna dagen innan det var dags att gjuta genomförde man ett meditationsprogram där alla meditatörerna önskade varmt väder för nästa dag.

Vädret de dagar då man göt betong var genomsnittligt varmare än vädret på mellanliggande dagar. Skillnaden var statistiskt säkerställd. De tre författarna drog slutsatsen att meditationen hade förbättrat vädret.

Betongen till bygget köptes från en firma som planerade sin verksamhet efter väderrapporterna. Köparna måste säga till en dag i förväg när de ville ha betong, och de fick sin betong nästa dag under förutsättning att väderutsikterna var goda. Om meteorologerna förutspådde temperaturer under fryspunkten, levererade firman ingen betong.

Den lyckade vädermeditationen hade alltsa samma förklaring som den lyckade regndansen hos Hopiindianerna - goda väderprognoser.

Det är inte bara vädret som Transcendental Meditation påstår sig kunna påverka med meditation. Meditation är enligt sekten ett universalmedel för samhällsförbättringar. Hösten 1983 kungjorde sektens svenska företrädare att man skulle bygga ett stort meditationscentrum i Vaxholm utanför Stockholm. Genom det myckna mediterandet där skulle brottsligheten minska i Stockholmstrakten, lovade man.

I april 1984 intervjuades TM-läraren Jim Sutherland i tidningen Ergo. Sutherland har skickats till Sverige för att förmedla de nyaste rönen inom rörelsen. Så här förklarade han sina avsikter:

Vad vi vill göra är att få ihop en grupp på 300 människor, vilket skulle motsvara kvadratroten ur en procent av Sveriges befolkning. När de sätter sig ner och mediterar kommer den svenska ekonomin att förbättras, alla löner att höjas, missnöje och strejker på arbetsplatserna att avbrytas och alla ryska ubåtar att försvinna!