Hem

Astrologi och krig

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 985, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Harlekin
Denna text är importerad från /old/psi/astrologi/krig.html
är Trobart

Den engelske mystikern Rodney Collin har lagt fram en teori om hur historiska skeenden påverkas av stjärnor och planeter.

Alias: astrologi och krig

normal

Den engelske mystikern Rodney Collin har lagt fram en teori om hur historiska skeenden påverkas av stjärnor och planeter. I enlighet med urgamla traditioner anser han att planeten Mars har betydelse för förekomsten av krig. Närmare bestämt hävdar han att krig särskilt lätt uppstår ca vart femtonde ar då jorden, solen, Mars och ett visst avsnitt av zodiaken befinner sig i ett särskilt läge i förhållande till varandra. I en bok som kom ut 1954 angav Collin de tider sedan 1794 då detta inträffat:

3/7 1794 - 26/5 1795

10/7 1809 - 2/6 1810

18/7 1824 - 10/6 1825

25/7 1839 - 17/6 1840

4/8 1854 - 25/6 1855

13/8 1869 - 3/7 1870

21/8 1884 - 10/7 1885

30/8 1899 - 19/7 1900

7/9 1914 - 28/7 1915

14/9 1929 - 5/8 1930

16/9 1944 - 15/8 1945

För var och en av dessa perioder påvisar Collin att den varit en period med omfattande krig.

Sedan Collin gav ut sin bok har det inträffat ytterligare två sådana perioder som han anser vara förknippade med särskild krigsfara:

28/9 1959 - 25/8 1960

5/10 1974 - 10/9 1975

Under den första av dessa båda perioder rasade Kongokriget. Under den andra pagick krig i Vietnam och Kambodja. Detta verkar bekräfta Collins teori.

Förklaringen till detta är lika enkel som sorglig. Det har alltid pågått krig på ett eller flera håll i världen. Man kan därför hitta exempel som bevisar vilken teori som helst om när krig ska förekomma.

Den ungerske forskaren Istvan Kende har gjort en noggrann statistisk undersökning av de krig som ägde rum under de 25 åren efter andra världskriget, t o m år 1969. Under denna tid utkämpades 97 krig. De varade i genomsnitt 2 år och 8 manader. Varje dag under perioden pågick i genomsnitt 10 krig.

Världen har inte blivit fredligare sedan han gjorde sin undersökning. Man räknar med att det från andra världskrigets slut och fram till 1985 hade utkämpats mellan 150 och 155 krig, som kostat mellan 20 och 30 miljoner människor livet.

Inget krig står skrivet i stjärnorna. Alla krig har startats av människor.