Hem

Budskap från andra sidan Dokumentärbok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 137295, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Inbloom
är Dokumentärbok
Behandlar Aboriginer
Av Marlo Morgan

Om Marlo Morgans vandring genom vildmarken tillsammans med en stam isolerade nomadiserade aboriginer som kallar sig det Äkta Folket.

Alias: budskap från andra sidan och mutant message down under

normal

Bokens baksida

I fyra månader vandrar Marlo Morgan genom vildmarken tillsammans med en stam isolerade nomadiserade aboriginer som kallar sig det Äkta Folket. Hennes uthållighet prövas dagligen och de utmaningar hon ställs inför förändrar hennes liv. Av aboriginerna lär hon sig att finna varje människas unika talang och själskrafter. Hon upplever healing och inser det djupt meningsfulla i deras sätt att leva. Detta är hennes berättelse. Det hon lärde sig - och vill lära oss - är att det inte är för sent att rädda vår planet från ödeläggelse om vi inser och respekterar att allt levande tillhör samma gudomliga helhet. Om vi lyssnar till budskapet kan våra liv bli lika meningsfulla som det Äkta Folkets.