Hem

Hjärnor och raser

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 849, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: lucipher
Denna text är importerad från /old/psi/hjaerna/ras.html

Hjärnan hos ett första klassens geni som Friedrich Gauss är lika avlägsen hjärnan hos den vilda bushmannen som den senare är avlägsen från hjärnan hos den närmast besläktade apan.

Alias: hjärnor och raser

normal

Den här bilden är hämtad ur en artikel som den amerikanske anatomen E A Spitzka publicerade år 1908. Den översta hjärnan har tillhört den store tyske matematikern Carl Friedrich Gauss (1777- 1855). Den mellersta har tillhört en kvinnlig bushman och den nedersta en gorilla. Spitzka var inte kreationist utan trodde på evolutionen. Han ansåg att dessa tre hjärnor representerade olika utvecklingsstadier:

Hjärnan hos ett första klassens geni som Friedrich Gauss är lika avlägsen hjärnan hos den vilda bushmannen som den senare är avlägsen från hjärnan hos den närmast besläktade apan.

Det finns stora variationer i människohjärnans utseende, variationer som inte har med intelligensen att göra. Man skulle lika gärna kunna välja ut en hjärna från en annan vit man och en hjärna från en annan svart kvinna, och bevisa att den svarta kvinnan representerar ett högre utvecklingsstadium än den vita mannen.

Det räcker förresten, som Stephen Jay Gould påpekat, att använda den bild av statsmannen Léon Gambettas (1838-1882) hjärna som Spitzka återgav i samma artikel. Här ser vi överst bushman- kvinnans hjärna från förra sidan, och nederst gorillahjärnan från förra sidan. Mellan dem är Gambettas hjärna inplacerad. Är då den vita rasen en mellanform mellan den svarta rasen och gorillan?

Nej, de undersökningar som gjorts visar entydigt att de olika människoraserna är varandra jämbördiga i intellektuell förmåga. Det finns inte heller något samband mellan en människas intelligens och storleken eller formen på hennes hjärna.