Hem

Levitation med stav

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 799, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Isendre
Denna text är importerad från /old/psi/levitation/med_stav.html

Mannen pa bilden var omgiven av åskådare på alla sidor. Som framgår av bilden hade han inget stöd under kroppen.

Alias: leviterande människa

normal

Den här bilden publicerades första gången i en engelsk tidning år 1936. Den har sedan dess använts som bevis för levitation, senast i boken Mysterier, underverk och obegripliga ting, som kom ut pa svenska år 1983.

Mannen pa bilden var omgiven av åskådare på alla sidor. Som framgår av bilden hade han inget stöd under kroppen. Sin högra hand höll han ovanpå en tygklädd käpp. Han sade sig ha övat yoga i nästan 20 år för att kunna genomföra denna levitation.

Åskådarna f_ck inte se när han intog och lämnade den leviterande ställningen, utan det gjorde han i ett litet tält.

Mannen satt fast i en järnram, som doldes av hans kläder och som var förankrad i den lodräta staven. Sittställningen var förvisso inte särskilt bekväm, men den stred inte mot tyngdlagen.

Denna metod användes redan på 1800-talet av västerländska trollkonstnärer. De här bilderna av en levitationsutrustning är hämtade ur en trolleribok fran 1886.

Det bör kanske tilläggas att detta bara är en av manga metoder som trollkonstnärer brukar använda för att skapa illusionen att en person svävar fritt i luften.