Hem

Abbé Präst

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 154631, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: lilit
är en sorts Präst

Katolsk präst.

Alias: abbé

normal

Abbé är ett gammalt ord. Idag används oftast det latinska pater eller det svenska fader. Präster kan tituleras olika. Exempel är påven, ärkebiskopen, biskopen, kyrkoherden, kardinalen. De är alla präster.