Hem

Staffan Ljung Schaman

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 552631, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: nua uwishin
är Schaman

Staffan Ljung har utövat något som liknar klassisk shamanism, eller möjligen s.k. ”core” shamanism i över 10 år. Han erbjuder shamankurser, workshops och föreläsningar i ämnet shamanism.

Alias: staffan ljung

normal

Staffan Ljung har utövat något som liknar klassisk shamanism, eller möjligen s.k. ”core” shamanism i tolv år. Ända från första stund har det varit den helande vägen som gällt för honom.

Hans viktigaste lärare finns i andevärlden där han också fått den mesta och viktigaste undervisningen. Men samarbete och kunskapsutbyte med personer i den här verkligheten har också haft stor betydelse.