Hem

Kraftdjur Ickefysisk livsform, Djur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 11429, v7 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är en sorts Ickefysisk livsform , Djur , Upplevbart och Trobart

Kraftdjur eller totemdjur har sitt ursprung i shamanistiska religioner. Guidar och vägleder.

Alias: andedjur, fylgior, kraftdjur, power animal, skyddsdjur och totemdjur

normal

Föreställningen om kraftdjur kan även kallas för skyddsdjur och kommer från jägarsamhällena. De förvandlade sig till djur för att lättare kunna spåra och jaga bytet. Nästan alla naturfolk använder en djurmask och det är ett djur han fått via sin trance eller drömmar. De använder masken för att kunna identifiera sig med djuret och under extatisk dans med trummor eller andra likvärdiga instrument blir de skepnadsbytare. Ett eller flera djur förmedlar till andra regioner. Djuret är på ett sätt shamanens dubbelgångare eller alter ego, och detta alter ego är en av shamanens själar, själen i djurform eller mer exakt livssjälen. Att hitta rätt kraftdjur handlar om karaktären hos den enskilda individen. Vilket djur man motsvarar och flera kraftdjur fyller olika funktioner.

normal

Ett kraftdjur behöver inte nödvändigtvis vara ett fysiskt djur som vi känner till. Det kan även vara någon mytologisk varelse som kan vägleda oss.

Man behöver inte vara shaman för att ha ett kraftdjur, alla människor har ett. Sitt huvudkraftdjur har man med sig hela livet, men under livets gång kan man få hjälp av olika kraftdjur som hjälper en igenom olika faser i livet.

Kraftdjuret kan komma till en på olika sätt, man hämta det till sig genom en Trumresa, genom drömmar, Meditation mm.