Hem

Astralprojektion enl Gtn Teori

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 999, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
Denna text är importerad från /old/psi/astral/projektion/gtn.html
är Teori , Praktiserbart och Trobart

När du skapar bilden av att vara på en annan plats, finns denna bild i din astralkropp.

Alias: astralprojektion enl gtn

normal

När du skapar bilden av att vara på en annan plats, finns denna bild i din astralkropp. Astralkroppens tankebild av en plats skapar i mentalplanet en aktivering av mentalplanets mönster motsvarande den aktuella platsen.


normal

Resonansen på mentalplanet

Växelverkan mellan bilderna skapar ett utbyte. Detta återger signaler till astralkroppen som motsvarar den speciella platsen. Utövande av ESP består av två steg. Först en fokusering på vad man vill veta. Sedan ett nollställande av sinnet. Den reflexion i mentalplanet du då mottager, motsvarar precis det svar du söker. Du ger ramen, vilken genom resonans fylls av svaret i mentalplanet.


normal

Medvetandet som lokaliserat vid fokuseringen

Vad är medvetande? Man kan ju mycket väl definiera medvetandet att vara vid den plats det är fokuserat. Ur det perspektivet så reser medvetandet vid en astral projicering. Men allt du mins efteråt, är sådant som uppståt under en interaktion mellan hjärnan och energikroppen.


normal

Den astralprojicerades effekt på platsens astralplan

Aktiveringen av platsen med en medvetandeprojicerad typ, ger en aktivitet i astralplanet vid platsen, motsvarande den egna astralkroppen. Möjligtvis kan det ske ett samspel mellan denna astrala närvaro och vad som matas tillbaka via mentalplanet. Jag syftar på att astral projicering ger en effekt på platsen. Jag ser det rimligt att närvaron av medvetandet på platsen ger en effekt på astralplanet där. Om du i din hjärna plockar fram en minnesbild av en plats och fokuserar denna bild, skapar du en länk mellan din astralkropp och mentalplanets abstraktion av denna plats. Denna abstraktion är intimt länkat till den fysiska platsen (via astral- och eterplanet). Detta måste ju betyda att även astralplanet påverkas av kontakten. Det betyder även att din astralkropps känsloladdning kommer att, på köpet, projiceras till platsen på dess astrala form. Jag tänker på de fall då de som blivit besökta av någon som projicerat sig astralt, kunnat känna dess närvaro. Jag tänker även på spökena som ju i mycket är en astral projektion, fast endast i interaktion med mentalplanet, och inte längre i kontakt med en skapande fysisk kropp.


normal

Frågan om astral närvaro vid kroppen

En fråga som dykt upp för mig är hur det ligger till när personer vid kroppen hos den som astralprpjicerar sig, finner att han inte är där. Jag hoppas att det är en mental och inte astral effekt, att slagrutan mäter frånvaro, om den nu gör det.