Hem

Kroppslig frigörelse Translokation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 38207, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Rowena
är Praktiserbart , Upplevbart och Translokation

Ett temporärt eller ihållande lämnande från den fysikaliska kroppen. Astralkroppen, själen, medvetandet förnimmer sanningsenlig information utanför den fysikaliska kroppen.

Alias: kroppslig frigörelse