Hem

Mrs Leonard ( 1882 - 1968 ) Medium

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 521495, v3 - Status: normal.
är Medium
Start 1882
Slut 1968
plats England

Känt engelskt medium

Alias: gladys osborne leornard och leornard, gladys osborne

normal

Ska redan som barn upplevt en annan bärld i sina visioner om Den lyckliga dalen, som beboddes av vackra och glada människor.
Hon blev inte medium förrän i vuxen ålder då hennes föräldrar bad henne sluta upp med sina visioner, vilket hon gjorde.
Hon hade fyra olika sinnestillstånd under hennes trans seanser.
1. Ett synbart normalt medvetet tillstånd.
2. Ett slags lätt sömn då hon skrev automatiskt.
3. En trans som hon inte mindes när hon vaknade och i vilken kontrollanden Feda tycktes tala genom henne.
4. Ett annat transtillständ då Feda, som annars bara förmedlade andarnas budskap, lämnade sin plats åt andra kommunikatorer. Dessa påstod sig i regel vara en avliden vän eller släkting till den besökande.