Hem

Livslinjen Linjer i handen

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 481265, v2 - Status: normal.
är en sorts Linjer i handen
kan vara en del av Hand

Linje i handen som används i Kiromantin

Alias: livslinjen

normal

Livslinjen

Livslinjen i handflatan har av spåmän och spåkvinnor sedan årtusenden ansetts visa hur långt liv en människa kan vänta sig. I bristol, STorbritannien, har en forskargrupp undersökt om det finns något samband mellan livslinjens längd och en människas livslängd. Resultatet har rapporterats i den ansedda Journal of the Royal Society of Medicine. Forskarna undersökte 100 patienter, 63 män och 37 kvinnor, som avlidit i åldrarna 30 - 90 år. De fann ett statistiskt samband: hos dem som dött tidigt, var livslinjen, som går i en båge vid venusberget, i genomsnitt kortare än hos de andra.

normal

Livslinjen är den linje som går i en cirkel vid tummens fot. Den brukar förknippas med livslängd. Man skall dock akta sig för att tänka att längden på denna linjen är detsamma som längden på ens liv. Linjen kan visa vilka förutsättningar man har. Gärna tillsammans med andra tecken i handen. Om man inte sköter sig i livet så kan längden på livet och livslinjen förkortas.

Förutom livslängden förknippas linjen med hälsan. En stark linje talar om stark hälsa. Brott på linjer, öar och klykor kan tala om sjukdomar. Ibland uppenbaras en extra livslinje på insidan av att brott, vilket är till för att styrka en vid sjukdom. Går denna extra livslinje längsmed hela livslinjen så kan det tyda på att man alltid hamnar med fötterna ned i livet, vid motgångar har en extra styrka.

Nyligen fick jag höra att om livslinjen delar sig i klyka efter klyka så att den ständigt blir större så innebär det en personlighet som ständigt är på jakt efter nya kunskaper.

Delar livslinjen sin start med huvudlinjen så sägs man vara starkt bunden till mamma, vilket jag inte vill påstå stämmer så bra. Men det kan tyda på en ovilja att lämna det trygga boet för att söka sig ut på egna ben.