Hem

Sammanfattning av The Omega Project Sammanfattning

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1204, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/book/omega_project/sammanfattning.html
är Sammanfattning
Behandlar The Omega Project - Near-Death Experiences, UFO Encounters, and Mind at Large

I boken The Omega Project redovisar Ph D Kenneth Ring resultatet av en stor enkätundersökning.

Alias: sammanfattning av the omega project

normal

I boken The Omega Project redovisar Ph D Kenneth Ring resultatet av en stor enkätundersökning. Han skickade en förfrågan till en massa människor som han visste var intresserade av NDE och UFO. 264 av dem accepterade att delta i studien.

Av dessa visade sig 74 ha en NDE, 54 endast vara intresserade av NDE, 97 haft en ufoupplevelse samt 39 endast var intresserade av ufon. Enkäten skulle undersöka vad för sorts människor det är som har dessa upplevelser och hur upplevelserna påverkade dem. De intresserade fick tjäna som en kontrollgrupp.

Enkäten bestod av ett antal delar:

1. Personens bakgrund (Ålder, kön, utbildning, ras, arbete, etc.)
2. Personens intresse respektive erfarenhet för NDE och UFO.
3. 29 frågor om barndomen.
4. 38 frågor om hemmiljön.
5. 40 frågor för att mäta dissociation.
6. 60 frågor om psykofysiska förändringar efter upplevelsen / resp efter man fick intresset.
7. 50 frågor om hur synenlivet förändrats.
8. 12 frågor om religiositet.
9. Hur deras upplevelse / intresse förändrat synen på världen.

På UFO-sidan utgick man ifrån en klassificering i 10 grupper men det visade sig att alla psykologiskt starka UFO-upplevelser rapporterades av personer med samma 'profil', medans de som endast var intresserade eller bara hade sett någon sak som inte gjort intryck, hade en helt annan profil. Med profil menas hur de tenderade att svara på enkätfrågorna.

Därför kunde all statestik utföras på de fyra grupperna: NDE, UFOE, NDC och UFOC, där E står för de som haft en upplevelse och C för de som endast har ett intresse.


normal

"Childhood experience inventory"

CEI gick ut på att ta reda på om fp som barn (1) hade livlig fantasi, (2) upplevde andra världar och (3) hade erfarenheter av psi.

Det visade sig att E och C inte skilde sig på fantasibenägenheten. Men på punkt 2 och 3 så fanns det en mycket stor skillnad mellan E och C, där UFOE var lite mera benägen än NDE. Ring tar upp några illustrerande exempel på sådana barndomsupplevelser.


normal

I anslutning till vad jag skriver om The Omega Project så vill jag även skriva lite om vad som tags upp som bakgrund till UFOE och NDE. Jag vill visa på de inslag som pekar på att något paranormalt har hänt.

Men först några exempel på UFO-fall:

I ... heard this loud noise and it woke me up. I turned and looked at the bedstand and saw the alarm clock ""[it was 3:00 AM]. The sound was a vibration - powerful. The house felt like it was being pulled off of the foundation. It was very frightening. ... I saw a bright orange light going ar a very rapid pace back and forth. Shining on the outside. My heart sank. ... My daughter cried out, What is it, Mom? ... The light came back, the house just shook. I have never been so frightened.

My first experience happened in ... Alaska. In the back of my grade school. I saw a moose at the top of a hill, so instead of walking home, I investigated the moose. When I got to the top of the hill and into the woods, I couldn't see the moose, but instead saw a shiny, metallic sound craft. I then found myself inside somehow and saw two seats and a control panel of colorful, festival lights. I sat down and then heard footsteps behind me. A being with large eyes and about four tall telepathically said, Do not be afraid, and I wasn't. He took my hand and took me to a chair in another room and sat me down and flashed different colored lights over my head and telepathically repeated, Remember the light. When that was done, he led me to the control panel and I sat down and suddenly I saw the tops of the trees, then I saw the earth, and it was so beautiful. I did not want to return. We came back to the same spot as we left, and then I found myself outside the craft, and I walked home and excitedly told my mother that I had seen a moose!

I awakened from a dream or what I thought was a dream. Under hypnosis ... I recalled being taken aboard a spacecraft. I was on a surgery table in a well-lit round laboratory-type room. I was paralyzed - couldn't move anything but my head. The encounter was terrifying. I have some real concern - fear ""[and] anger about whether they ""[the entities] have the right to do that without our consent.

Kenneth Ring tar upp fyra karakteristiska drag av betydelse för hans teorier:

1. Mötena följs ofta av en kuslig känsla. Ibland känner man på sig att något ovanligt kommer att inträffa. Ibland har man en känsla av att något observerar eller övervakar en. Själva början av upplevelsen markeras ofta av en ovanlig förändring av medvetandetillståndet, som att man svepits in i en värld bortom den vanliga. Dessutom kan ovanliga händelser även inträffa efter själva upplevelsen, villket ökar känslan av att något otroligt just har inträffat.
2. En överraskande hög grad av förstagångsmötena med UFO rapporteras ha skett i tidig barndom. Uppseendeväckande ofta är det just vid fem års ålder som första mötet ägde rum.
3. Dessa möten är inga enstaka händelser. De som haft närkontakt har det oftast upprepade gånger. Oftast varierar typen av närkontakt.
4. De som rapporterar närkontakt med UFO har ofta också upplevt andra anomalier. Ofta har dessa människor t ex haft mera traditionella upplevelser av det till synes paranormala.

Time disturbances, however, are far from the only anomalies to occur in the wake of a UFO sighting. Unusual incidents, bizarre encounters with other human beings, and peculiar electrical or electromagnetic effects may also be part of the pattern afterward, suggestive that the distinctive spell cast by the perception may linger even after the apparent object itself vanishes. A case in point was furnished by a thirty-eight-year-old woman with a Ph D in neuroscience.

She and har sister were driving near Boston when they both observed an unusually lit flying object. They stopped to take photographs, and while they were parked:

... we met (only I remember this) a man who acted very strangely. My sister saw the object speed away rapidly after I took the photo (but I didn't notice this). It is possible that both of us could have a memory gap. We followed the object for quite a while trying to figure out what it was. A truck driver followed us in a harassing manner for a while. There was a green light in our car twice. On the night after this experience there seemed to be some odd activity in my apartment. My alarm clock kept going off even though I didn't set it. There were noises and an object flew across the room.

i The Omega Project finns flera historier där flera människor tillsammans haft en närkontakt av tredje graden. Här är en av dem:

This incident took place in Sptember 1976, when she was twenty-three and her son just three years of age. The mother, a college graduat, reports it with what seems a curious matter-of-factness despite her obvious emotion at the time.

We were living on a 3-acre wooded tract of land. House faced a clearing, was bordered by a bayou. Ship (circular with lights) landed in clearing. My son ran out to play (beings were about his size; he was 3 at the time). I was terrified; my husband was curious. They wanted to take my son; they said he's smart. My husband said no, but they could visit. They've been back twice to check it out. My son is indeed smart - psychological testing puts him at near-genius level. We don't speak much of this to him except when he asks questions.

Beings were about 3 to 3 and 1/2 feet high, spindly fingers, but soft, and skin was wrinkly like a SharPei puppy. They didn't seem to have any awareness of clothes, and they didn't seem overly curious about us. The nearest I can describe it is the ones looking at my son were like a disintrested doctor doing a medical exam.

"The Home Environment Inventory"

HEI gick ut på att ta rea på om fp hade haft en traumatisk och svår barndom. Dvs om fp negativt blivit åtgången (1) fysiskt, (2) psykiskt, (3) sexuellt, (4) genom försummelse, eller om (5) hemmet hade en negativ atmosfär.

Det visade sig att Både UFOE och NDE hade en signifikant sämre barndom. Mera precist:

  • Fysisk misskötsel: p < 0,02
  • Psykologiskt: p < 0,02
  • Sexuellt: p = 0,005
  • Försummelse: p = 0,0002
  • Negativ hematmosfär: p = 0,001
  • Det fanns ingen större skillnad mellan UFOE och NDE.

"Psychological Inventory"

PI gick ut på att ta reda på om fp har en tendens till psykologisk dissociation. För det första som en indirekt kontroll på om fp haft trauman i sin bandom (eftersomm dessa ofta medför dissociation) och för det andra för att se om dissociation leder till andra världar.

E fick signifikant högre resultat än C och UFOE fick de högsta poängen. Normalvärde ligger på 91,90. UFOE hade 110,78. NDE hade 106,89. UFOC hade 105,82. NDC hade 95,82.

Den teori Kenneth Ring lägger fram att childhood abuse (vad brukar man säga på svenska?) är en av de saker som leder till en utveckling av dissociation. Det betyder att barnet kan koppla bort yttervärlden och göra sig omedveten om den.

Vidare så säger han att det inte är dissociation i sig själv som gör det möjligt att uppleva dessa andra världar. Utan det är en förmåga som han kallar psykologisk absorbation som gör det möjligt att koncentrera sin uppmärksamhet på figurer och händelser i sin innre värld på bekostnad av vad som händer i den yttre. Psykologisk absorbation förutsätter dissocation, men dissociation medför inte automatiskt psykologisk absorbation. (Det finns en studie som visar på sambandet mellan psykologisk absorbation och NDE.)

Kenneth Ring föreslår att synen av konstiga ljus eller chocken av en nära-döden-olycka gör att de spontant slår över till det förändrade medvetandetillståndet där de kan se saker som andra runt omkring kanske inte gör. Författaren kallar dessa för psykologiskt känsliga. De har en låg stresstolerans tack vare sin barndom.

Det är vidare viktigt att påpeka att barndomstrauman inte är det enda som leder till utvecklandet av denna förmåga. Det kan även vara så att vissa föds med en högre förmåga än andra. Det är även möjligt att på ett positivt sätt fostra förmågan hos ett barn genom att sätta värde på den innre verkligheten.

"Psychophysical Changes Inventory"

Omegaprojektet gick inte bara ut på att ta reda på VILKA som ser ufon (och har NDE), utan också vilken effekt en närkontakt (resp NDE) ger.

PCI bestod av 60 frågor för att ge svar på förändringar angående:

1. Fysisk känslighet - exempelvis känslighet för ljus, ljud, fuktighet, alkohol, etc.
2. Fysiologisk och neurologisk funktion - exempelvis kroppstemperatur, blodtryck, nervsystemet, etc.
3. Psykoenergetisk funktion - exempelvis allmän energinivå, sömnvanor, ovanliga känslor av energi i kroppen, etc.
4. Emotionell funktion - exempelvis humörväxlingar, känslosamhet, etc.
5. Ökad medvetenhet - exempelvis ökad informationsprocesskapacitet, känsla av vidgat medvetande, medvetenhet om andra världar, etc.
6. Paranormal funktion - exempelvis telepati, prekognition, psykokinesi, etc.

Resultatet visade att E MYCKET OFTARE rapporterade förändringar än vad C gjorde. Jag vet inte hur han räknade ut totalpoängen men så här såg de ut:


UFOE3,14
NDE-1,78
UFOC-28,49
NDC-30,67

För att sammanfatta förändringarna som PCI visar så blir en prototyp-E känsligare för ljus, ljud, fuktighet, alkohol, olika mediciner och diverse sorters mat. Metabolismen saktar ned och temperatur och blodtryck sjunker. Nervsystemet och hjärnan känns annorlunda. Han känner ett energiflöde i kroppen, behöver mindre sömn, och har större förändringar i emotion och sinnesstämning. Han känner en flod av information som överstiger vad han kan ta emot, men kan ändå ta emot ny information bättre än förut och är känslig för andra världar.

PCI visar att E ofta omges av elektriska anomalier. Här kommer några exempel:

I found that electric or electronic devices (eg, car batteries or electrical systems, lights, watches, tape recorders, computers, etc) more often melfuntioned in my presence than I remember being the case before.

Jenny Randles, en ufolog, skriver:

One of the most fruitful areas of research is into the suprising number of people who have major problems workning electronic equipment such as computers. It seems as if some folk just scramble the electrical signals. ""[That makes] life very dificult, with visual display screens going haywire, telephones crackling with static and electrical appliances burning out far too often. In our study of cases we have seen this happen and it turns up quite frequently among witnesses.

Whitley Strieber ger detta exempel:

I also seem to have bad luck with electrical appliances. Vacuum cleaners eill work for other members of my family, but not for me. It has been a long standing joke in our family, when I am in the car, to watch out for street lights going out when I drive under them. My friend's son Jeff always asks to accompany me to the store or across town, so that he can have a laugh when the lights go out. I even have a few favorites that I can make blink on and off at will. I've never given it much thought; it's just another of my mechanical mishaps.

Följande är berättelser som deltagare i omegaprojektet skrivit ned, trots att de inte blivit tillfårgade att skriva något om elektriska anomalier. Hazel Underwood är ägare av en radiostation:

After the incident I was able to literally cut off a 1000 watt radio transmitter. By touching the side of the case and ""[sic] control the TV at home - and broke my stereo. Needless to say, now when I do commercials, I don't touch the equipment.

Här är en som haft återkommande drömmar om rymdvarelser:

I am extremely sensitive to high frequencies; I cannot wear watches that wind up. They don't work while on my body. Watches with batteries - the batteries have to be charged frequently. I have continual problems with cars and the electrical systems (like trunk releases automatically popping open, radios full of static, electric door locks / seat adjustments malfunctioning - in all my cars). Electric anomalies within the home - using dozens of light blubs; power surges, etc.

Här är en som haft NDE:

Dr Ring, I have a difficult time as many computers malfunction and lights will blow when I walk under them. This has happened for years, and I tried to ignore that this was happening. I simply cannot wear a watch for long before it breaks down. I went to ... a department store and walked in front of their brand new computer and it quit working. ... When I ""[held a fluorescent light in my hands], the entire blub lit up, like it was turned on. It seemed like thare was lot of static electricity.

Här är en som både haft NDE och UFOE:

Immediatly following my 1971 ""[UFO-related] event and 1980 NDE, every time I'd turn an electrical switch, the blub would explode or stop working or burn out. These episodes would last a few weeks, then phase out. I have had 5-8 such episodes in the last 10 years.

Hannah Markham har både haft NDE och UFOE:

I didn't notice I affected things electronically until after my UFO incident with the ball of light in 1984. I still have the problem avery now and then with affecting street lights, tape recorders, irons, TV, etc. The incident with the street light was every time I would pass, it would go out, then I'd pass it again, going the other way, and it would go back on. But this has not happened since 1987.

En sa bara:

When upset lights blow; electrical components malfunction when new.

Angående allt jag skrivit om E som haft problem med elektriska apparater så är det värt att citera resultatet på just den frågan i PCI:


Antal procent jakande UFOE NDE UFOC NDC
I found that electric or electronic devices (eg, car batteries or electri- cal systems, lights, watches, tape recorders, computers, etc) more often malfunctioned in my presence than I remember being the case before.37,124,310,37,4
""[Ökad psi-förmåga ställdes genom 4 frågor.]51,560,817,931,5

Jag kommer nu att i större detalj gå in på The Electric Sensitivity Syndrome, eftersom det förutom enkät-forskning gjorts mycket annan forskning. Denna forskning anknyter till det jag sagt om eterkroppen tidigare.

Michael Shallis, en föreläsare vid Oxford University och utbildad astrofysiker, har nyligen givit ut en bok som till stor del handlar om människor som haft problem med elektricitet. Han studerade över 200 av dessa genom en kombination av enkäter och intervjuer. Han kom fram till att:

1. 80% är kvinnor.
2. 70% har allergier (jämfört med 15% i övriga befolkningen).
3. 70% är känsliga för starkt ljus och ljud.
4. 60% är känsliga för annalkande åskväder.
5. 70% har haft kirurgiska ingrepp (oftast stora).
6. 69% säger sig ha haft psi-erfarenheter.
7. Några säger sig att de har kunnat hela andra paranormalt.
8. Känslighet och emotionell instabilitet hör samman med syndromet.

När Kenneth Ring kontrollerade detta med sin egen undersökning på faktorer som alergi, känslighet för ljus, känslighet för ljud, föränderlig sinnesstämning, psi-förmågor och healing-förmågor, visade det sig att E hade mellan två och fyra gånger fler faktorer än C.

Kenneth Ring tar upp Robert O Becker som är en läkare vida känd för sitt arbete om kroppens användning av sina egna elektromagnetiska fält. Han skriver:

... scientific discoveries of the past three decades have gradually resulted in a new paradigm of nature of life. Living things now may be viewed as basically electromagnetic in nature, possessing an internal, organized, analog type, DC electrical system that regulates the basic functions of growth and healing, provides the basic operational level for brain activity, and produces magnetic fields of a specific nature that are detectable outside of the body. ... All living things are intimately tied to the natural geomagnetic fields of the earth. ...

This intimate relationship between the earth's geomagnetic field and living organisms stimulated a re-evaluation of the relationship between electromagnetic fields and psychic phenomena ... ""[and showed that] a firm link has been established between (them).

Michael A Persinger, Enviromental Psychophysiology Lab, Department of Psychology, Laurentian University, Sudbury, Ontario, Canada. Och han skriver såhär:

Living organisms are complex matrices of electric and magnetic fields. Some of these fields are time-varying; others ar relatively constant. Life forms also display ordered liquid crystal structures and a variety of electronic solid state physical properties such as semiconduction. However, living organisms are not the only sources of electromagnetic fields. The physical enviroment is replete with electric and magnetic field sources, both time-varying and time-invariant, from meteorological, geophysical and perhaps solar origins. Strong evidence now exists that living organisms may respond systematically to these external fields. Experimentally, it has been shown that neural semiconductor control systems exist within the organism and may indeed mediate the effects from applied electrical currents and magnetic fields (Becker, 1965).

Det har forskats mycket kring elektromagnetiska och elektrostatiska fält kring människan. (Appropå elektrostatiska fält så behöver människan ett överskott på negativa joner i inandningsluften för att må bra.)

Man kan t ex mäta med kirlianfotografering att en helares fält kring händenra förändras mycket kraftig just när helaren sätter på kraften. Fältet skjuter ut och blir mycket längre.

Följande är en notis från Sökaren. Men jag gissar på att den som skrivit notisen har misstolkat någon detalj, men de stora dragen framgår iaf:

Ett amerikanskt forskarlag under ledning av fysikern Elmer Green har rapporterat att sex helare, som också var meditatörer, visat starka elektromagnetiska strömmar när de utövat healing, men även när de mediterat.

Många av de starkaste strömmarna - några var tusen gånger starkare än elektromagnetiska förändringar vid känsloreaktioner - var negativa, det vill säga de var rikare på elektroner än på positroner.

De elektromagnetiska förändringarna mättes dels på helarens hud och dels på omgivande kopparväggar. Den elektricitet som producerades under meditation träffade väggarna i ett jämnt flöde, medan väggarna under healing visade en ojämn fördelning av el-strömmar. Inga försök gjordes att kontrollera om healingen hade någon verkan.

Den ortopediske kirurgen Robert Becker, som länge forskat om elektromagnetism, säger att det här rör sig om en viktig pionjärforskning och att vi behöver veta mer.

Mycket forskning pågår. Appropå att påverka elektriska apparater så tror jag det var Vetenskapens värld som visade en ryss som kunde tända och släcka en glödlampa enbart med tanken. Vidare så har Baxter också lekt med elektriska apparater: demonstrerat hur

han kan slå på och av strömmen till ett elektriskt leksakståg, på avstånd. Men detta gjorde förstås med en växt som mottagare, så det är en annan historia.

För att återgå till UFOE och NDE så har det alltså visat sig att närkontakt skapar detta Electrical Sensitivity Syndrome. Som vi ska visa i följande inlägg så är det troligen kundalinin som aktiveras och att det är detta som orsakar alla de andra effekterna.

Kenneth Ring skriver att kundalinisyndromet redan kopplets till NDE av flera forskare. Omegaprojektet har nu visat att kopplingen även är lika stark till UFOE. Men först ska vi titta lite närmare på vad kundalinisyndromet är.

Kundalini är en term från tantrisk yoga och sägs vara en energi som slumrar vid ryggradens slut och som kan aktiveras av olika sorters andliga övningar. Men även om termen och teorin ursprungligen kommer från indisk mystik så har mentalsjukhusen i väst fått in ett ökande antal fall som visar de mycket speciella kundalini-symptomen. Det verkar alltså ligga någontin gbakom som vi ännu inte vet så mycket om. Ring skriver:

The arousal of this potent energy may be extremly destabilizing, both physically and psychologically, however it is brought about. Symptoms are variable, but include, at the physical level, spontaneous changes in body postures and breathing patterns, sensations of tingling, tickeling, and itching, orgasmic sensations in the absence of any sexual arousal, sensations of extreme heat or cold, sensations of energy currents in the body, and severe headaches, among others. Psychologically, the awakening of kundalini can lead to experiences of the most profound ecstasy and cosmic awareness, or in some cases it can trigger tremendous anxiety and dreadful fears of impending madness; in many instances, of course, the psychological concomitants of kundalini activation fall between these two extremes. Whatever the nature of its physical and psychological manifestations, those who experience its energies tend to be deeply affected by its occurrence.

I Sökaren nr 1, 1994 skriver Sven Magnusson att Kundalini kan vara farligt:

I nr 37, 1984 av Läkartidningen rapporterade doktor Bo Gunnar Johansson om nio fall av psykos, där en aktivering av kundalinin tycktes ha kunnat vara en förklaring. Det hade dock inte varit de sjukas avsikt att väcka kundalinikraften. De hade ägnat sig åt sådant som meditation, autogen träning, yoga eller manisk religiös aktivitet, och de berättade att sjukdomen hade börjat i samband med dessa aktiviteter.

De upplevde en energi som eld, kraft eller värme. Flera tyckte att energin fanns i hela ryggen, en att den var i huvudet. Sju tyckte att energin fyllde huvudet, studsade mot skalltaket, sprängde ut ögon, öron, tänder och tunga. En upplevde att ett energiflöde sakta gick genom ryggraden och successivt vitaliserade hela kroppen - det steg upp till huvudet, där det kulminerade som en explosion. Upplevelser av religiös karaktär var vanliga, till exempel andliga upplevelser, ökad intuition, pånyttfödelse, inre ljus och tidigare inkarnationer. Senare övergick exaltationen i mörker och tomhet, förlust av livskraften, paranoia och rädsla för döden.

Det var doktor Johnssons mening att en kundaliniprocess hade utlöst psykosen.

Problemen fortsatte sedan patienterna upphört med det som utlöst dem.

Psykiatriska fall av denna typ talar för att det finns en verklighet bakom talet om kundalinikraften och dess potentiella farlighet. I Indien är det en tradition att väcka kundalini för att nå högre medvetandenivåer. Där ser man också mycket allvarligt på kundalinistegring, och i yogalitteraturen varnas för detta. Psykisk sjukdom KAN bli följden. Det är viktigt med sakkunnig ledning, om man försöker väcka kundaliniormen.

PCI innehöll 9 frågor om typiska kundalinisymptom.

Tabellen för Net kundalini scores kan jag inte utläsa. Jag vet inte hur de räknat ut siffrorna. Men procentuella värden finns angivna för var och en av frågorna. Jag förkortar frågorna (som ställdes jag kände/upplevde ... oftare än förut) och anger procentvärdet:


Procent jakande UFOE NDE UFOC NDC
Energi i händerna37,147,315,414,8
Extatisk orgasm32,035,115,414,8
Kraftig huvudvärk34,017,610,39,3
Energiflöden i kroppen44,350,020,513,0
Pirrande under huden54,639,230,83,7
Innre ljus och färger32,043,217,99,3
Varma händer24,733,815,411,1
Extrem värme eller kyla35,137,810,320,4
krypande genom kroppen Skaka / darra utan anledning30,925,710,33,7
Net kundalini scores-0,60-1,04-5,03-6,22

Som sammanfattning så är det klart att långt ifrån alla E hade fått sin kundalini väckt. För att den ska ha gjort det ska man nog ha svarat ja på de flesta av frågorna ovan.

Varför upplever så många C samma effekter? Ett intresse för dessa saker gör ju ofta att man börjar meditera, läsa litteratur av speciell typ, ändra levnadsvanor, etc. Detta är ju också något som bidrar till denna utveckling. Men vad vi vill visa är att UFOE eller NDE stimulerar utvecklingen kraftigt.

För att närmare undersöka just när dessa förändringar infann sig så delade Kenneth Ring in E i fyra grupper. Den första gruppen hade sin E inom de närmsta fem åren. Den andra gruppen hade sin upplevelse mellan 6 och 15 år. Den tredje mellan 16 och 30 år, samt den sista gruppen för met är 30 år sedan. Det visade sig inte vara någon skillnad mellan dessa grupper. Det betyder alltså att dessa förändringar uppstod inom fem år efter upplevelsen.

Kenneth Ring påpekar upprepande gånger på begränsningarna i att gå på vad fp självmant rapporterar. Han menar att dessa resultat måste uppföljas med mera detaljerad laboratorieforsknig på dessa människor. Som att t ex registrera kroppens elektromagnetiska mönster, och se vilka skillnader man kan finna mellan vanliga människor och E.

Han fortsätter med att, som många många andra i denna nya tidsålder gör, spekulera om att de allt mera frekventa upplevelserna av detta transformerande slag ger en förändrad attityd som sprider sig genom samhället och nu håller på att förändra hela mänskligheten till ett högre medvetande.

Omegaprojektet innehöll även en del formulär för att utröna förändrade värderingar. Dessa ska vi titta på nu.

"Life Change Inventory"

LCI innehöll 50 frågor där 9 grupper fanns inbakade:

1. Uppskattning av livet
2. Självuppskattning
3. Angelägenhet för andra
4. Vilja att imponera på andra
5. Materialism
6. Angelägenhet om sociala och globala förhållanden
7. Sökande efter mening
8. Spiritualitet
9. Religiositet

T ex på frågan Efter min upplevelse / mitt intresse har min vilja att hjälpa varandra... så ska man svara ökat kraftigt, ökat lite grann, inte förändrats, minskat lite grann eller minskat kraftigt.

Resultatet kan sammanfattas i tre punkter:

1. I stort sett ALLA (både E och C) rapporterade att de blivit mera altruistiska, fått större intresse för samhället och blivit mera spirituella.
2. I allmänhet är dessa förändringar mera markerade för E och är SIGNIFIKANT mera markerade i följande grupper: uppskattning av livet, självuppskattning, angelägenhet för andra, materialism (minskad), sökande efter mening och spirituyalitet.
3. I allmänhet visade ND större förändringar än UFO när det gäller altruism (ökning) och materialism (minskning). Förändringarna är signifikanta när det gäller angelägenhet för andra (ökning), vilja imponera på andra (minskning) och materialism (minskning).

Det har länge visats i NDE-litteraturen att E blivit mera harmoniska och anpassade. Och det märks ju att sådana förändringar är starka även vid UFOE om man t ex ser på Rauni-Leena Lukanen Kilde och Channie West.

Religious Beliefs Inventory (RBI) visar att man inte blir mera religiösa av en UFOE eller NDE, utan mera spirituella.

"Opinion Inventory"

OI villa undersöka vad fp själva hade för teorier om vilka förändringar som uppstått. I stort sett så har man uppfattnignen att förändringarna är en del i en evolution som leder hela mänskilheten till en ny tidsålder (New Age).

Det var det. De sista kapitlen tar upp de andra aspekterna av ufofenomenet. Tex VAD är det som utlöser dessa upplevelser och VARFÖR har de så många gemensamma drag. NDE och UFOE är väldigt olika till innehållet, men väldigt lika till vilka som upplever dem och vilka eftereffekter det ger. Så vad ger de specifika upplevelserna.

Jag kommer själv att fundera på inte bara tomtar och troll utan även alla människor som säger sig varit inblandade i satanistiska ritualer. För mig är det uppenbart att detta är ännu en form at ickefysisk upplevelse som har många paralleller med abduktionerna där hemska kirurgiska ingrepp görs. Men satanismritualerna utgör ännu en typ som har sina egna återkommande detaljer. Dessa upplevelser är hemskt destruktiva. Jag gissar på att det är i stort sett samma grupp människor som har dessa upplevelser, som har UFOE och NDE, men jag betvivlar att de ger positiva effekter. ... Det är något att se närmare på.

Nåja. Jag ska inte ösa ut fler brev idag. Men vad Kenneth Ring nu gör är att bland annat citera Paul Devereux. Han tar i detalj upp hur jorden kan skapa olika elektromagnetiska anomalier som bildar ljusfenomen. Speciellt uppstår dessa i förkastningszoner. Väldigt många av dessa ljusfenomen uppträder mycket underligt och är ett mysterium för vetenskapen. Det spekuleras också om att dessa ljusfenomen akompanjeras av elektromagnetiska affekter som påverkar vissa vittnen i närheten att få upplevelsen av en närkontakt av andra, tredje eller fjärde graden. Jag har köpt hans bok Earth Lights Revelation och ska nu fortsätta att läsa i denna.

Det finns MYCKET av intresse inom ufologin.