Hem

Howard Becker Sociolog

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 156913, v3 - Status: normal.
är Sociolog

Howard Becker är stämplingsteorins upphovsman.

Alias: howard becker

normal

Howard Becker är stämplingsteorins upphovsman.

Becker publicerade böcker från 50-talet och framåt. 1963 skrev Becker en bok som heter Outsiders. Den blev en berömd definition av avvikande beteende: Avvikelsen är inte primärt en kvalitet hos en handling som personen begår, utan snarare en konsekvens av att andra har tillämpat regler och sanktioner på en syndare. Den avvikande är en person som man lyckats fästa denna etikett på: avvikande beteende är det beteende som människor stämplar som sådant. Becker menar att andra bestämmer om en individ ska vara avvikare eller inte. Man måste avvika från något!