Hem

Det indiska reptricket Trick

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 168, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
Denna text är importerad från /old/psi/indiska_reptricket.html
är en sorts Trick

Alias: det indiska reptricket

normal

Ända sedan 1300-talet har ögonvittnen beskrivit det indiska reptricket. Det kan bestå i att en magiker slänger upp ett rep i luften, varpå repet blir hängande lodrätt. En pojke klättrar upp för repet och försvinner. När pojken vägrar komma ner, klättrar magikern upp med en kniv. Även han försvinner, men snart faller pojkens kroppsdelar till marken. Magikern klättrar ner, täcker över kroppsdelarna, varpå pojken återuppstår oskadad.

1800-talet blev detta trick mycket omtalat, men ingen utförde det under kontrollerade former. En förklaring som föreslagits är masshypnos. En annan är att ögonvittnen i efterhand har överdrivit vad de sett. Två brittiska psykologer har testat den senare förklaringen. Det visade sig att ju längre tid som förflutit mellan händelsen och skildringen av den, desto mer fantastisk var skildringen. I gruppen där den genomsnittliga tiden mellan händelse och skildring var omkring fyra år, berättades det att pojken klättrat upp för repet och ned igen, men i de fall där tiden mellan händelsen och skildringen var omkring 42 år, talades det om att pojken klättat upp för repet, försvunnit och sedan uppenbarat sig i en korg, som hela tiden varit synlig för åskådarna.

De mest fantastiska berättelserna måste alltså ifrågasättas. Men psykologerna tror att även de enklaste tricken är opålitliga. Ett foto som påstods visa reptricket, visade i själva verket endast ett vanligt balanstrick, där ett barn gick på en lång bambustång som hölls av en artist.

Undersökningen har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature 383, 212-213, 1996.


normal

Osynlig reptopp

Jag läste om en man som hade sett det indiska reptricket och tagit ett foto av mannen och repet (vet ej när). När han framkallade fotot visade det bara mannen som satt där och inget hängande rep i luften.

Så läste jag ett inlägg av en person som sade sig kunna utföra tricket själv. Han ville ge ledtrådar till hur det fungerade och skrev att nästan ingen kunnat fånga det på bild.
Även om det finns på bild, så är det fejk! Har du/ni tänkt på att toppen av repet nästan aldrig finns med på bild? Det är för att det hänger fast i något eller att någon håller i repet. Jag har sett en hel bild där man ser att övre delen klippts bort för att dölja det som repet hänger i.

Det har också berättats om sju trollkarlar som blivit tillkallade av en kung för att roa honom. De använde inte ett rep utan en kedja varpå fyra djur klättrade uppför och försvann. Det kom fram att en av trollkarlarna hade hypnotiserat kungen medan de andra bara burit fram en korg och lyft på locket så att de fyra djuren kom ut.