Hem

A Course in Miracles Bok

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1182, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: PsykosyntesForum
Denna text är importerad från /old/book/course_in_miracles.html
är Bok
Av Helen Schucman

ACIM skrevs för några år sedan av en kvinnlig psykiatrer genom automatisk skrift.

Alias: a course in miracles och en kurs i mirakler

normal

A Course in Miracles (ACIM) skrevs för några år sedan av en kvinnlig psykiatrer genom automatisk skrift. Böckerna har blivit omåttligt populära och man har länge i Sverige ropat högt efter en översättning, och ett par personer har till och med (olovligt) på egen hand börjat översätta verket. Symboliken är ofta kristen.

Isis Böcker & Inspiration är ett alldeles nystartat bokförlag av Åsa Levin som utan startkapital lyckades ge ut Matthew Mannings bok om självhelande och som i en slags bokklubbskatalog beskrivit ACIM såhär:

A Course in Miracles är en underground bestseller, och har kallats århundradets viktigaste bok. Det är jag beredd att hålla med om. Själv använder jag boken som en universell terapeut; om jag kör fast i någonting slår jag upp den på första bästa sida. Jag har hittills alltid fått den insikt jag har behövt för att kunna transformera det som varit svårt. A Course in Miracles går på djupet. Om du bara skall äga en enda bok i hela ditt liv, rekommenderar jag A Course in Miracles!

Liksom många andliga skolor, lär oss A Course in Miracles att vi på en grundläggande nivå alla är ett: vi har egentligen aldrig blivit frånskilda från varandra eller från vårt ursprung. Inom varje mänsklig varelse finns en inneboende men fördunklad förmåga till medkänsla, förlåtelse och frid, och det är denna förmåga som kursen har till mål att återuppväcka till fullo. Det som står i vägen för detta uppvaknande är egot; kursen visar skillnaden mellan egots röst (rädsla) och den inre visdomens röst (kärlek), och förflyttar därmed de känslor av separation som vi har inom oss och ger oss möjligheten att inse vår enhet med varandra.

A Course in Miracles handlar inte om att utföra mirakler i den fysiska, spektakulära bemärkelsen. Miraklerna som kursen lär ut är det byte av perspektiv som tillåter oss att se världen genom kärlekens ögon, snarare än genom rädslans ögon.

Kursens målsättning är inte att lära ut vad kärlek innebär, för det är bortom vad som är möjligt att lära ut. Dess mål är däremot att förflytta det som blockerar medvetenheten om kärlekens närvaro, som är vårt naturliga arv. Motsatsen till kärlek är rädsla, men vad som är all-omfattande kan inte ha någon motsats.

Den här kursen kan därför sammanfattas väldigt enkelt på detta sätt:

Inget som är verkligt kan hotas. Ingenting overkligt finns.

Häri ligger Guds frid.


normal

Insikter om mirakler

A Course in Miracles innehåller medialt undfången vishet. Många har tagit starkt intryck av boken och tar en lektion per dag.

En bok som har givit mig oerhört mycket är A Course in Miracles. Jag vet inte någon annan bok som har berört mig lika djupt som den.

A Course in Miracles nedtecknades av den amerikanska psykologen Helen Schucman under åren 1965-1972. Hon arbetade då vid Columbia University i New York och var inte speciellt andligt intresserad. Däremot var hon villig att hitta en lösning på de samarbetsproblem som fanns på hennes arbetsplats. En dag, när hon var hemma, hörde hon en röst inom sig som sade: Detta är en kurs i mirakler. Var god anteckna!

Självklart blev hon orolig. Det är vad de flesta skulle bli, om de började höra röster inom sig. Därför nämnde hon vad som hänt för en kollega, Bill Thetford. Han menade att hon skulle följa röstens uppmaning och skriva ned vad hon hörde, vilket hon också gjorde.

Det blev en lång diktamen. Den varade i sju år. Och resultatet blev A Course i Miracles (en kurs i mirakler). Den dikterande rösten sade sig tillhöra Jesus.

När jag läste A Course i Miracles första gången, gick innehållet rakt in i mitt hjärta. Man kan nog säga att jag slukade boken från pärm till pärm.

Under min första genomläsning fick jag ideligen små aha-upplevelser och en ständig ström av glädjechocker. Varje gång jag tänkte eller kände ja, just så är det, gjorde jag understrykningar med rött. Det blev med tiden gott om sådana. Jag tror inte det finns någon sida i mitt första exemplar av boken där jag inte gjort ett flertal

understrykningar, förbockningar och olika slag av krumelurer i kanten - allt som utslag av min stora entusiasm.

Efter att ha levt med A Course in Miracles i något år började jag hålla föredrag om kursen och undervisa. Eftersom jag hade tagit till mig innehållet med hela mitt hjärta och upplevt budskapet som om det kommit inifrån mig själv, hade jag lätt att prata om det med andra människor. Jag var på något sätt genomsyrad av hela andan i A Course in Miracles.

Ganska snart skrev jag ett slags sammanfattning med utdrag ur A Course in Miracles - på svenska. Det blev 184 tättskrivna sidor. Men eftersom jag inte kunde publicera detta, då jag inte hade copyright till materialet, är det bara ett fåtal som läst det. I stället började jag göra en direkt översättning. Jag hade för avsikt att själv översätta hela verket. Och till att börja med gick det ganska fort.

Att det gick så snabbt berodde nog bland annat på min stora entusiasm. Jag var beredd att ägna flera timmar om dagen åt det här arbetet, trots att jag även hade ett annat jobb att sköta. Snabbheten berodde också på min naturliga fallenhet för att hitta ord och formuleringar och på att jag följde min intuitiva känsla för vad det underliggande budskapet var i varje enskild del av texten. Ibland blev det därför en relativt fri översättning, vilket jag tyckte var mycket bättre än en mer texttrogen ord för ord- översättning - som kanske blivit stelbent och svårbegriplig.

Nåväl, av olika orsaker stannade det här arbetet upp någon gång 1992.

Jag hade då översatt drygt åtta kapitel av textboken (som omfattar 31 kapitel). Någonting sade mig att min uppgift inte var en strikt översättning. Menjag blev inte omedelbart klar över vad jag skulle göra i stället.

Under 1993 klarnade det emellertid för mig vilken min personliga roll är i samband med A Course in Miracles. Jag har upptäckt att mitt förhållande till denna bok är ett slags kärleksförhållande. Menjag vill inte bidra till att göra A Course in Miracles till ett slags bibel. Jag vill inte att man ska säga att det är sant, för det står på sidan 234 i A Course in Miracles. Sanningen finns ju inom oss alla. Vi är Guds söner och döttrar, det vill säga delar av Skapelsen. Och eftersom Skapelsen är en avspegling av Gud, finns Guds tankar inom oss.

En stelbent, ordagrann översättning skulle många gånger förminska tankarna i A Course in Miracles. Och det är av det skälet som jag med varm hand överlämnat det jag översatt till den som nu äntligen utsetts till Sveriges officiella samordnare av översättningsarbetet.

Själv vill jag i stället förmedla de intryck eller insikter som jag fått av A Course in Miracles. Jag skulle nästan vilja tala om uppenbarelser! För det är vad min kommande bok Insikter om Mirakler handlar om. Jag hoppas att den boken ska hjälpa dig att läsa och verkligen ta till dig budskapet i A Course in Miracles - och att mina insikter ska inspirera andra att ta fram den visdom och djupa kärlek som finns inom var och en av oss.

Vi har alla inom oss den kunskap och den kraft som ger upphov till mirakler. Vi är egentligen alla mirakler - levande exempel på Guds storhet.

Med min bok vill jag försöka återge vad verklig kärlek är. När A Course in Miracles använder ord som kärlek, Gud, Den Helige Ande, förlåtelse, Guds son med mera, ska de förstås på ett nytt sätt. Kärleken är i en högre, ren bemärkelse något annat än vad de flesta människor hittills upplevt.

I första kapitlet av A Course in Miracles (ACIM) står det: "Mirakler

inträffar naturligt som uttryck för kärlek. Mirakler är alltså ingenting övernaturligt, som egentligen inte kan" hända enligt våra vanliga naturlagar - men som ändå händer- utan det är något fullkomligt naturligt!

Det sägs också att mirakler är vanor och att de inträffar of rivilligt. De händer som naturliga följder av kärlek och vi behöver inte medvetet v ilja att de händer.

Enligt ACIM är ett medel för mirakler bön. Bön sker naturligtvis avsiktligt. Men mirakler bara händer.

Jag har själv upplevt mirakler. Jag tror jag kan säga att jag redan innan jag läste ACIM hade börjat vänja mig vid sådana fenomen. Jämt när naturlagarna verkar sättas ur spel och något händer, som är till hjälp, är det ett mirakel.

Det hau. till exempel förekommit att jag vau.it pa v.ig i ulliu1 bil någonstans octn vetat .utt jag iunte skulle kunna hinna fram till ett visst klockslay. aven om det hade varit önskvau t. Och sa har jag ändå hommit i tid' Eller också har det vau it någon S sjukdom som blivit hot.id t`u an den ena dagen till den andra. elleu- människor SOull ovantat andrat inställning octn stött mig helt efter att tidigau-e ha motarbetat.

Mirakler förekommer hela tiden och är uttryck för kärlek. Men det är inte alltid som man märker tydliga resultat. Det som händer, som följd av kär

lek och tro, händer ibland under ytan. Miraklerna är uttryck för att vårt tänkande är i harmoni med den underliggande ordningen i universum. Det finns nämligen en sådan ordning. Det är som om hela universum skulle utgöra ett enda gigantiskt pussel. När varje bit ligger på rätt plats, händer något fantastiskt. Pusslet stämmer. Man ser den större bilden.

När vi går i riktning mot denna underliggande ordning, får vi hjälp. Det är som om ett slags magnetism skulle dra oss med mild kraft i rätt riktning. Vi kan göra motstånd, men det går lättare och är roligare om vi inte gör det. Mirakler inträffar när vi ändrar vårt tänkande och släpper taget om den rädsla som vi gått och burit på.

Det är som att det skulle vara vårt öde att förr eller senare hamna på rätt plats i livet. På annat håll har jag stött på uttrycket magnetiskt öde och det tycker jag beskriver väldigt väl vad det handlar om.

ACIM säger att vi alla har makt att utföra mirakler, och om vi är villiga att göra det, kommer tillfällen att uppenbara sig. Denna vilja innebär att uppskatta sig själv och inse hur stor man egentligen är. Vi är alla fullkomligt värda all kärlek och även i stånd att känna kärlek. Det är så vi måste tänka om oss själva i våra hjärtan för att komma ut ur det mörker där vi själva placerat oss, när vi trodde att vi

var skilda från Gud, från skapelsen, från varandra och till och med från oss själva. Det finns en splittring inne i oss, som egentligen ären illusion. Den del av vårt sinne som tror att vi är isolerade från skapelsen i övrigt, kallas egot. Att låta mirakler ske är en väg ut ur detta mörker.