Hem

Subkultur

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 141900, v4 - Status: normal.
Försteredaktör: Sylvialill

En kultur inom en större kultur. Ofta med egna värderingar, klädmode eller musik.

Alias: subkultur, subkulturell och underground

normal

Kort om subkulturer

Subkultur är ursprungligen ett socialantropologiskt begrepp som betecknar grupperingar inom ett samhälle - en kultur. En subkultur har ofta sin egen klädstil, sin egen musikstil, en viss typ av politiska värderingar osv.

musikbaserad subkultur
Punk
Synth
Skinheads
Rave

kriminell subkultur
Maffia
Graffitti
Hulliganism
Hundkamp

politisk/samhällelig subkultur
AFA
Straight Edge
Jordens vänner
pride-rörelsen

aktivitetsorienterad subkultur
Hackers
Scouting
Basejumping

Som synes är det svårt och sannolikt inkorrekt att på ovanstående vis dela in subkulturer efter godtyckliga definitioner, men det ger ändå en aning om vad som menas med subkultur.