Hem

Konventionella kritiker tar parapsykologins resurser

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 959, v1 - Status: normal.
Försteredaktör: kickibj
Denna text är importerad från /old/psi/donation/cambridge.html

Dr Humprey vill göra en undersökning för att få veta varför folk fortsätter att tro på det paranormala, fastän 150 års forskning inte gett några som helst bevis för att det finns några fenomen!

Alias: ibland går pengarna och konventionella kritiker tar parapsykologins resurser

normal

Originaltitel: Ovälkommen forskare

Urkälla: Journal of Scientific Exploration, nr 4, 1992, och The Independent Magazine, 14, november 1992

Genom två testamenten har pengar donerats till parapsykologisk forskning vid universitetet i Cambridge. Av pengarna har en fond bildats, som finansierar en forskardocentur. Några, bland dem nobelpristagaren Brian Josephson, har kraftigt reagerat mot universitetets val av mottagare av stipendiet. Docenturen har nämligen gått till dr Nicholas Humprey, en känd skeptiker, som bland annat gjort en serie TV-program där han avslöjat paranormala fenomen.

Dr Humprey vill göra en undersökning för att få veta varför folk fortsätter att tro på det paranormala, fastän 150 års forskning inte gett några som helst bevis för att det finns några fenomen!

Förklaringen till att Humphrey utsetts till docent för att forska inom området parapsykologi är förståss att akademiker i allmänhet inte vill ha något att göra med studier av övernaturliga fenomen. De kunde inte ge forskartjänsten till en parapsykolog. Genom att låta den gå till en skeptiker kunde de både behålla de testamenterade pengarna och bevara sitt vetenskapliga anseende...