Hem

Sören Broman Person

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1504, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: fregoran
Denna text är importerad från /old/person/broman_s.html
är Person

En svensk förespråkare för kontaktmannen Eduard Meier

Alias: broman, sören och sören broman

normal

Under 90-talet var Sören Broman en förespråkare för kontaktmannen Eduard Meier, en schweizisk bonde. Då reste han runt och höll föredrag om UFO med utgångspunkt från vad Meier berättar. Han har också haft egna märkliga upplevelser, som han uppfattar som verkliga. Ett exempel: In i sovrummet - på rad - kom tre små människor. I bredd ställde de sig öga mot öga mot mig. Jag darrade. De stirrade på mig och jag visste att de var 'goda'. (I Kristina Wennergrens bok Inre kontakter med yttre världar berättas Sören Bromans historia.)