Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Öppet nätverk för mentorstödda korrespondenskurser i magi Nätverk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 564405, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Jonas
är Nätverk

En hjälp för de som vill lära magi och relaterade fenomen. Inga hemligheter. Inga gradsystem. Inga ledare.

Alias: mentorstödda korrespondenskurser i magi, mkim och öppet nätverk för mentorstödda korrespondenskurser i magi

Detta är uppslagsordet för Öppet nätverk för mentorstödda korrespondenskurser i magi. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Nätverk.

normal

En tanke dök upp om att det finns ett behov av stöd för de som vill lära sig magi och träna upp sina psykiska förmågor. Ett system mer anpassat för individen och utan den bindning som en ordern innebär.

Skapa ett studiematerial som läggs upp på webben. Öppet för alla och fritt för vem som helst att använda.

Detta studiematerial kan sammanställas från den stora mängd material som finns på webben, i böcker och från andra håll.

För varje kurs ställer vi upp de föreslagna förkunskaper. Vad för kunskaper, erfarenheter och förmågor bör man ha innan kursen påbörjas?

Kurserna kommer vara formade för hemstudier. En kursplan medföljer med förslag om läsning och övningar vid varje tillfälle.

Varje elev väljer själv inriktning efter intressen och läggning. Förkunskapskraven styr i viss mån i vilken ordning kurser bör tas. Men det kommer att finnas flera inriktningar och utvikningar som helt kan väljas bort eller skjutas på till senare för den som vill.

Vid sidan om de enskilda kursplanerna kommer det finnas en rad instruktioner och tips för uppläggandet av sina studier. De kommer ta upp sådant som studiedisciplin, studieschema och annat som kan vara till hjälp.

Elever har möjlighet att ansöka om mentor. I samråd med mentorn kan en personligt anpassad kursplan läggas upp. Och han kan hjälpa till med svar på frågor som uppstår under studierna, hjälpa med att tolka upplevelser, osv.

Dessutom fria diskussionsforum för respektive kurs.

Kursmaterial utformas av alla som vill bidraga till detta projektet. Resultatet kommer att bero på hur stort intresset är. Självklart kommer materialet kontinuerligt förbättras som resultat av återkoppling från kurserna.

Enskilda individer uppmuntras att forma lokala grupper för studier och övningar i grupp. Dessa grupper kommer vara fristående och kommer själva få sätta upp villkor för medlemskap, etc. De enskilda grupperna skulle kunna ta sig formen av en magisk loge eller en studiecirkel.

Andra föreningar och grupperingar är välkomna att bidra till nätverkets arkiv av kursmaterial.