Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Dahzoolink Nätverk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 1288, v1 - Status: normal.
Denna text är importerad från /old/group/dahzoolink.html
är Nätverk
E-post: di7henh@cse.hks.se
Behandlar Magi

kommer att fungera om ett kontaktnät för magiker och ockultister

Alias: dahzoolink

Detta är uppslagsordet för Dahzoolink. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Nätverk.

normal

DahzooLink är arbetsnamnet på ett försök att skapa ett svenskt ockult nätverk. Nätverket har upphört.

DahzooLink kommer till en början att fungera som ett kontaktnät för magiker och ockultister, för att sedan utvecklas till att bestå dels av kontaktnätet och andra mindre lokala nät/grupper, och annat smått och gott som man inte kan förutse. Medlemmar uppmuntras därför att skapa egna delorganisationer, workshops, seminarier och liknande, genom att dra nytta av det större nätverket. Nyckelorden är handling och utveckling! Nyhetsbrev och liknande kommer att finnas för kommunikation och den redan befintliga ockulta tidningen Dao'Thrad, kommer även den att användas. Undertecknad kommer under initialfasen att fungera som kontaktperson och samordnare, men när DahzooLink kommit igång saknas funktion för sådana poster...

Kontaktadress

Är du intresserad av att bli medlem i DahzooLink, eller bara vill ha mer information, kontakta:

LOGE ECLIPSE
Box 5049
650 05 Karlstad
Email: di7henh@cse.hks.se

FRA. ANTITHESIS