Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Gruppen för nätverksutveckling Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 429120, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är Grupp

Vill finna vägar till framtidens nätverkande med nya former av samarbete, informationsutbyte och symposieformer.

Alias: nätverket för gränsöverskridande vetenskap: gruppen för nätverksutveckling

Detta är uppslagsordet för Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Gruppen för nätverksutveckling. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

normal

Denna grupp är för tillfället vilande. Dvs. det finns ingen som idag leder den och den har ingen agenda.

Dess arbete har tagit sin utgångspunkt i att nätverkandet som företeelse ständigt bör utvecklas mot nya former av samarbete, informationsutbyte och symposieformer.
Att finna dessa vägar till framtidens nätverkande har varit uppgiften för denna grupp.
Givetvis har en stor del av gruppens arbete varit inriktat på att fundera kring hur ny informationsteknologi kan användas för att bygga starka nätverk som kan stödja sina medlemmar.

Gruppens arbete lyste som en röd tråd genom nätverkets symposium på Martinskolan 1994 och gruppen genomförde då t.ex. en grundutbildning i nätverkande. Resultatet av gruppens arbete kan man läsa om i Nätverkaren nr 5-6.