Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


International Network of Kemetics Nätverk

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 404794, v1 - Status: normal.
är Nätverk

Alias: international network of kemetics

Detta är uppslagsordet för International Network of Kemetics. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Nätverk.

normal

Målsättning

The International Network of Kemetics (INK) är en organisation vars syfte är att skapa kontakter och sprida kunskap bland utövare av den kemetiska tron, och att arbeta för återskapandet av den gamla egyptiska kulturen och dess religiösa seder. INK är inte ett tempel, en skola, eller en grupp, utan en samling skilda grupper och individer som samarbetar för att återuppliva den egyptiska religionen.

INK förespråkar inte ett enhetligt system för dyrkan av gudarna, och lägger ingen vikt vid genetisk eller nationell härkomst (det vill säga ras, hudfärg, ursprungsland) vad beträffar utövandet av den kemetiska religionen och förhållandet till Neteru.

INK grundades i oktober år 2000 i syfte att arbeta för gemenskap och förståelse bland kemeticister, och för att ge dessa en röst i de traditionella, alternativa, och samtida religiösa grupperna.

Vi definierar kemeticism som ett återskapande av det forna
Egyptens religion, vilket inkluderar återupplivandet av dess tro, andlighet, och andra relevanta delar av dess kultur såsom konst och litteratur. Det innebär en tro på Neteru. Det är ett sätt att leva i harmoni med ma'at - balansen i kosmos, naturen och samhället. Vi strävar efter en levande religion.

Kemeticism är en rekonstruktionistisk religion som använder sig av akademiska metoder för att återskapa strukturer och seder från den gamla religionen, och för att tillämpa dessa på samtiden. Kemeticismen baserar sin religiösa utövning på modern forskning. Det är inte en nyandlig tolkning av den egyptiska religionen, inte heller har det sin utgångspunkt i västerländska magiska eller religiösa traditioner såsom Wicca eller ceremonialmagi.

Eftersom Kemeticismen kan betraktas som en av de traditionella afrikanska religionerna, som kommer från liknande geografiska och sociologiska käller, delar många kemeticister religiösa upplevelser och ritualer med sådana religioner.