Hem

Paranormal.se

Uppslagsverk för paranormala fenomen


Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Informationsgruppen Grupp

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 429043, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: ambersljus
är Grupp

Gruppens huvudsakliga områden är att dels praktiskt få informationen i nätverket att flöda, dels att vetenskapa om information som fenomen.

Alias: nätverket för gränsöverskridande vetenskap: informationsgruppen

Detta är uppslagsordet för Nätverket för Gränsöverskridande Vetenskap: Informationsgruppen. Paranormal.se representerar inte denna grupp / Grupp.

normal

Gruppen har två huvudsakliga verksamhetsområden: Dels att i praktiskt arbete få informationen i nätverket att flöda i form av publikationer, brev, telefonkontakter samt datormeddelanden. Dels att vetenskapa om information som fenomen; som färskvara, maktfaktor och kommunikationssätt. Helt naturligt är datatekniken, som möjlighet och hot, något som gruppen särskilt sysselsätter sig med.