Hem

Pleokroism

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 161993, v2 - Status: normal.

När vissa kristaller har flera färger i olika riktningar.

Alias: pleokroism

normal

Pleokroism är när kristaller av vissa mineral absorberar ljus av olika färg olika mycket i dom olika infallsriktningar i förhållande till kristallaxlarna.
Detta gör att man uppfattar olika färg i olika riktningar beroende från vilket håll man ser den.
När det enbart är två huvudfärger som uppträder kallas detta dikroism.
Och när det är tre huvudfärger så kallas det trikroism.