Hem

Att Våga Hålla Tal enligt Zorna Besvärjelse, Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 631151, v3 - Status: normal.
är en sorts Besvärjelse och Instruktion
Ur Mitt Magiska Liv, Bok V - Mina Ceremonier, Ritualer och Besvärjelser
Av Zorna
Upphovsrätt Zorna

Denna besvärjelse kan hjälpa Dig att formulera Dig rätt om Du ska göra en redovisning, hålla ett föredrag eller på annat sätt stå i fokus för en tillställning.

Alias: att våga hålla tal och att våga hålla tal enligt zorna

normal

Instruktion

Om Du hör till de som verkligen fasar för att tala inför publik, kan Du kombinera den med Styrkeritual, men bortse från månfasen i den ritualen, och koncentrera Dig istället på syftet – uthållighet inför något som Du upplever som svårt.

Element: Luft

Tidpunkt: Varje Kväll Du skriver på talet, samt Kvällen innan framförandet

Ljus: Gult

Textilier: Gula sängkläder

Brygd: Magisk Brygd Mot Nervositet (används kvällen innan)

1 tsk Kamomill
1 tsk Rundhagtornsblom
3 dl hett Källvatten

Sten: Melanit
Sardonyx

Tillbehör: Tekanna
Din magiska tekopp

1. Tänd det Gula ljuset och hälsa elementet genom att säga:

Var hälsad
Fader Luft,
Som är förknippad
Med mitt sinne,
Jag kallar Dig
Till mig...

2. Håll Melaniten ovanför lågan samtidigt som Du säger:

Jag ber Dig,
Melanit,
Skänk mig utstrålning
Och gör mig vältalig
Så att mina åhörare
Förstår vad det är
Jag vill framföra…

3. Håll Sardonyxen ovanför lågan och säg:

Jag ber Dig,
Sardonyx,
Hjälp mig att välja
Rätt språk för rätt publik,
Så att mina åhörare
Förstår vad det är
Jag vill framföra…

4. Innan Du släcker ljuset säger Du:

Jag tackar Dig
Fader Luft,
För Din närvaro
Och Din hjälp…

Lägg Stenarna under kudden och sov på dem, och upprepa ritualen varje gång Du ska fortsätta skriva, tills det är klart.

Kvällen innan framförandet gör Du i ordning Brygden och hälsar elementet Vatten samtidigt som Du kokar upp Källvattnet, genom att säga:

Var hälsad
Moder Vatten,
Som är förknippad
Med Livets Dryck...

5. Tänd det Gula ljuset igen och hälsa elementet genom att säga:

Var hälsad
Fader Luft,
Som är förknippad
Med vila och sömn,
Jag kallar Dig
Till mig...

6. Håll Kamomillen ovanför lågan och säg:

Jag ber Dig,
Kamomill,
Hjälp mig att sova,
Så att jag är utvilad
Inför morgondagens tal…

7. Lägg i tekannan, håll Rundhagtornsblomman ovanför lågan och säg:

Jag ber Dig,
Hagtorn,
Ta bort nervositeten,
Så att jag är utvilad
Inför morgondagens tal…

Lägg även den i tekannan och låt dra i 5 minuter, varefter Du dricker Brygden i långsamma klunkar samtidigt som Du försöker slappna av.

8. Innan Du släcker ljuset säger Du:

Jag tackar Dig
Fader Luft,
För Din närvaro
Och Din hjälp…

Lägg Dig omgående med Stenarna under kudden, och bär dem följande dag.