Hem

Magisk Cirkel För Par enligt Zorna Ritual, Instruktion

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 630515, v3 - Status: normal.
Försteredaktör: Sisla
är en sorts Ritual och Instruktion

Denna Ritual hjälper Dig och Din partner att reda ut saker, och få svar på frågor.

Alias: magisk cirkel för par och magisk cirkel för par enligt zorna

normal

Instruktion

Element: Alla

Symbol: De Nattliga Elementsymbolerna

Tidpunkt: NattMånen är synlig

Ljus: Elementfärgerna

Textilier: Rund Vit matta

1. En person lägger ut mattan på golvet och ställer respektive ljus på dess rätta väderstreck, utan att tända dem, medan den andra personen placerar ut elementsymbolerna

2. Tänd alla fyra ljusen från Cirkelns utsida, börja i Söder och fortsätt medsols

3. Kvinnan ska stiga in i Cirkeln först, är det två kvinnor bestämmer man vem som skall ställa frågan, och den personen kliver in med vänsterfoten först

4. Sätt er vända mitt emot varandra, och andas stilla in och ut, varefter ni koncentrerar er på varandras andning

5. Försök inte ändra Din egen andningsrytm, utan andas i den takt som känns naturlig samtidigt som Du koncentrerar Dig på hur Din partner andas

När Du känner Dig tillräckligt fridfull och lugn och har hela Din uppmärksamhet i rummet och riktad mot partnern, låter Du gradvis Din andning anpassas till hans eller hennes.

6. När ni hittat er gemensamma våglängd bekräftar ni det för varandra utan ord, och hälsar sedan Månen tillsammans genom att säga:

Vi hälsar Dig
(fas)Måne,
I all Din prakt
Och all Din skönhet…

7. Vänd er mot Söder, tänd ljuset och hälsa Fader Eld genom att säga:

I Månens milda sken
Ser vi Dig Fader Eld,
Som ger liv åt vår kärlek…

8. Vänd er mot Väster, tänd ljuset och åkalla Moder Vatten genom att säga:

I Månens milda sken
Ser vi Dig Moder Vatten,
Som ger näring åt våra hjärtan…

9. Vänd er mot Norr, tänd ljuset och åkalla Moder Jord genom att säga:

I Månens milda sken
Ser vi Dig Moder Jord,
Som ger gestalt åt vår passion…

10. Vänd er slutligen mot Öster, tänd ljuset och åkalla Fader Luft genom att säga:

I Månens milda sken
Ser vi Dig Fader Luft,
Som ger vingar åt vår medkänsla…

11. Sätt er i Cirkelns mitt och betrakta Månen igen, koncentrera er på frågan genom att den aktive partnern säger den högt, medan den passive koncentrerar sin kraft till frågan

12. Töm tankarna och blunda, och när ett av elementen svarar, vänder sig den aktive mot det och säger:

Jag tackar Dig
(svarselementet)
För Din närvaro
Och hjälp…

När ni nu vet vilket Element ni skall vända er till för att lösa era problem, går kvinnan (eller frågeställaren) ut ur Cirkeln först, varefter hon släcker ljusen motsols med fingertopparna.