Hem

Jai-Ji Akupunkturpunkt

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143331, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: xia
är Akupunkturpunkt

Energipunkt i ryggraden i höjd med solar plexus. Del av det mikrokosmiska kretsloppet.

Alias: chi-chung, chi-chung, co-6 och jai-ji