Hem

Mikrokosmiskt kretslopp Energicirkulation

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 143189, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Zelandonia
är Upplevbart , Trobart och Energicirkulation

Ett energikretslopp som taoisterna använder för att bland annat öka sin livskraft och hälsa, gåendes mellan bäckenet och hjässan.

Alias: mikrokosmiskt kretslopp

normal

Kretsloppets väg

Det mikrokosmiska kretsloppet tar följande väg:


1Tan T'ien
2Jing Gong (för män) eller Kuan-Yuan (för kvinnor)
3Hui-Yin
4Chang-Chiang
5Ming-Men
6Chi-Chung
7Yu-Chen
8Pai-Hui
9Ying-Tang
10Hsuan-Ying
11Hsuan-Chi
12Shuan-Chung
13Chung-Kung