Hem

Förberedelse inför ett kärleksmöte enligt Zorna Instruktion, Ritual

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 157717, v5 - Status: normal.
Försteredaktör: Zorna
är Instruktion och Ritual

Om Du ska träffa någon Du just lärt känna, och Du ändå inte kan sova för alla fjärilar i magen som inte riktigt vill stilla sig, kan den här Ritualen hjälpa Dig genom att ta bort lite av nervositeten. minska nervositeten inför ett möte med den Du älskar

Alias: förberedelse för ett kärleksmöte, förberedelse inför ett kärleksmöte och förberedelse inför ett kärleksmöte enligt zorna

normal

Instruktion

Element: Alla

Månfas: Avtagande

Tidpunkt: Natten innan mötet och på själva dagen

Ört: Citronmelissa

Tillbehör: En rund matta, fyra ljus i respektive elementfärg (gult (eller vitt), rött, blått och grönt (eller svart), elementsymbolerna (spegel för Luft, aromalampa för Eld, Bägare för Vatten och en skål med frukt för Jord) samt Citronmelissaolja

1. Lägg ut mattan på golvet och ställ respektive ljus på dess rätta väderstreck, men utan att tända dom än.

2. Placera ut elementsymbolerna och häll i 3 droppar Melissaolja i aromalampan, och tänd alla fyra ljusen från Cirkelns utsida med början i Söder, och fortsätt medsols.

3. Stig in i Cirkeln med vänsterfoten först, och sätt Dig vänd mot månen och betrakta den en stund under tystnad.

4. Tänk Dig att månens ljus fyller Ditt hjärta och skingrar alla skuggor; känn månens magnetiska dragningskraft på Din ire kärleksenergi, hur den inre kärlekskällan vaknar, och hur dess flöde stilla stiger allt högre, tills den fyller hela Din varelse.

5. När Du känner Dig lugn och hrmonisk hälsar Du månen genom att säga:

Jag hälsar Dig
avtagande måne,
i all Din prakt
och all Din skönhet...

6. Vänd Dig mot Söder och åkalla Fader Eld genom att säga:

I månens milda sken
ser jag Dig Fader Eld,
som ger liv
åt min kärlek...

7. Vänd Dig mot Väster och säg:

I månens milda sken
ser jag Dig Moder Vatten,
som ger näring
åt mitt hjärta...

8. Vänd Dig mot Norr och säg:

I månens milda sken
ser jag Dig Moder Jord,
som ger gestalt
åt min passion...

9. Vänd Dig slutligen mot Öster och säg:

I månens milda sken
ser jag Dig Fader Luft,
som ger vingar
åt min medkänsla...

10. Sätt Dig i Cirkelns mitt och betrakta månen igen, koncentrera Dig och säg högt:

Vem av er element
vill hjälpa mig
att bli av med
min nervositet..?

11. Töm Dina tankar och blunda, och när ett av elementen svarar Dig, vänder Du Dig mot det och väljer lämpligt tillvägagångssätt.

12. Kliv ut ur Cirkeln först, varefter Du släcker ljusen motsols och med fingertopparna.

13. Påföljande dag när Du ska träffa vederbörande bär Du med Dig Melissaoljan i en flaska, och när Du känner nervositeten komma, drar Du Dig undan i någon minut, koncentrerar Dig och öppnar flaskan med vänster hand, medan Du håller i den med den högra handen.

14. Andas in doften och säg tyst för Dig själv:

Melissa är nog
för kraft
och för frid...

15. Upprepa två gånger till, varefter Du bemöter omgivningen igen med förnyade krafter.

UPPHOVSRÄTT ©

Enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 är ändringar eller omskrivning av innehållet i denna text, helt eller delvis, förbjudet utan medgivande av författarinnan Zorna, eller Zornas Utbildnings Centrum. Förbudet gäller även varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering eller bandinspelning.