Hem

Imaginär tid

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 551117, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: xia

En annan tidsform än vår vanliga, reella tid. Med hjälp av denna tidssyn kan man avveckla singulariteter, och det bör inte heller vara någon skillnad att åka fram eller bakåt i tiden.

Alias: imaginär tid

normal

För att förstå vad imaginär tid är bör vi först veta vad ett imaginärt tal är. Våra normala tal är positiva, och multiplicerar man dem så blir svaret också positivt, exempelvis 4 multiplicerat med 4 är lika med 16. Tar vi minusvärden så blir svaret ändå positivt, exempelvis -4 multiplicerat med -4 är lika med 16. Med imaginära tal blir det dock annorlunda, exempelvis 4i multiplicerat med 4i är lika med -16.

Den imaginära tiden uppfanns av Hawking och Hartle för att lösa problemet med singulariteter. Man uppskattar nämligen inte oändliga värden inom fysiken. Sett ur det imaginära tidsperspektivet skulle en singularitet inte vara mer speciell än nordpolen på jorden. På en sfär är ju alla platser, som bekant, lika dana.

En annan intressant effekt som den imaginära tiden för med sig är att det inte bör vara någon skillnad på att åka fram i tiden eller bakåt i tiden, precis som man kan åka både mot nord och syd.