Hem

Evighetens hav Plats

Ändra sidan Visa ditt intresse Ämne 608245, v2 - Status: normal.
Försteredaktör: Runar
är en sorts Plats

En plats i helhetens hörn.

Alias: evighetens hav

normal

Evighetens hav är en plats som når människor igenom t.e.x. dröm, meditation.

här finns stora kunnskaper att inhämta och enligt vad jag förstår så är uttrycket människan vet redan allt från begynnelsen av sin existens översänt därifrån/härifrån.